tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

historia sztuki studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

32

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku HISTORIA SZTUKI pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu historii architektury i plastyki od starożytności po czasy współczesne. Dysponuje wiedzą o metodach badania i sposobie wartościowania dziedzictwa artystycznego. Program studiów oprócz zajęć dydaktycznych oferuje bogaty program zajęć praktycznych.

Na studiach II stopnia studenci są zobowiązani do uczestniczenia w pracach seminarium magisterskiego, w ramach którego przygotowują swoją pracę dyplomową. Poza tym, na etapie studiów magisterskich prowadzone są zajęcia o charakterze specjalizacyjno-metodologicznym, pozwalające na pogłębienie wiedzy z dziejów sztuki w wybranych przez studentów obszarach. Zajęcia te są uzupełniane objazdami zabytkoznawczymi. Poza tym oferowane są specjalizacyjne bloki zajęciowe ułatwiające absolwentom przyszłą pracę zawodową. Naszym studentom proponujemy obecnie dwa profile specjalizacyjne: Krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki - absolwenci przygotowani są do pracy w redakcjach czasopism, galeriach i placówkach promujących sztukę i prowadzących handel dziełami sztuki; Ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej - absolwenci są przygotowani do pracy w pracowniach opieki nad zabytkami, muzeach, instytucjach zarządzających dobrami kultury.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów (licencjackich/magisterskich) kierunków historia sztuki lub studiów pierwszego stopnia, lub magisterskich innego kierunku humanistycznego.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego stopnia lub magisterskich (w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia humanistyczne drugiego stopnia lub jednolite magisterskie).

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na studia przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki, w ramach ustalonego limitu miejsc.

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych.

Dodatkowe informacje

Specjalizacje:

  • krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki,
  • ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej.
Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Instytut Archeologii

ul. Narutowicza 65

90-131 Łódź

pokój 8 (parter)

6 października godz. 10.00-13.00

13 października godz. 10.00-13.00

20 października godz. 10.00-13.00

27 października godz. 10.00-13.00

3 listopada godz. 10.00-13.00

17 listopada godz. 10.00-13.00

24 listopada godz. 10.00-13.00

1 grudnia godz. 10.00-13.00

Kontakt do WKR: 

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz kleszcz@filozof.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl