tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

240

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwenci kierunku Informatyka II stopnia, w zależności od wybranej specjalności, są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

• programisty, analityka i projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, konsultanta-specjalisty technologii informatycznych, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, webmastera, specjalisty ds. szkolenia z zakresu technologii informatycznych lub badacza w dziedzinie informatyki, a także w firmach, urzędach i instytucjach zatrudniających pracowników posiadających kompetencje z zakresu informatyki.

• programisty, projektanta systemów graficznych i audio-wizualnych, specjalisty w studiach graficznych i fotograficznych, w przemyśle rozrywkowym i medialnym, przy projektowaniu portali internetowych, a także w firmach, urzędach i instytucjach zatrudniających informatyków posiadających przygotowanie w dziedzinie grafiki i przetwarzania obrazów, w takich obszarach jak służba zdrowia czy edukacja.

Zasady kwalifikacji

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów drugiego stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów pierwszego stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów drugiego stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów pierwszego stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów pierwszego stopnia.

Dodatkowe informacje

Kandydaci przy rejestracji podaja nazwę preferowanej specjalności:

  • Systemy informatyczne - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób,
  • Interaktywne media - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób,
  • Informatyka ogólna - studia w języku angielskim - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób (wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym) - 2 000 PLN za rok.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych drugiego stopnia.

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

pok. A 121 (parter)

24 października 2017r. godz. 12.00-14.00

27 października 2017r. godz. 8.00-10.00

Kontakt do WKR: e-mail: rekrutacja@math.uni.lodz.pl, tel:42 635 59 84 (tylko w czasie dyżurów).

Dokumenty można przesyłać pocztą na powyższy adres, z dopiskiem "rekrutacja".

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl