Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-16 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki 

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

pok. A121

(w przypadku wysłania dokumentów pocztą - konieczny dopisek REKRUTACJA)

Terminy:

26.07.2018 r. (czwartek) godz. 10:00-15:00,

27.07.2018 r. (piątek) godz. 10:00-15:00,

28.07.2018 r. (sobota) godz. 9:00-14:00,

30.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 10:00-16:00.

Kontakt: 

e-mail.: rekrutacja@math.uni.lodz.pl

tel.: 42 635 59 84 (tylko w czasie dyżurów)

Zasady kwalifikacji

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

Wysokość czesnego

Studia bez opłaty, wyjątek - specjalność Computer Science (Informatyka ogólna) studia w języku angielskim - 2 000 PLN za rok<

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

  • Systemy informatyczne - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób,
  • Interaktywne media - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób,
  • Computer Science (Informatyka ogólna) - studia w języku angielskim -  specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób. Wymagana znajomość języka agielskiego na poziomie zaawansowanym.

 

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych drugiego stopnia.

Opis

Absolwenci kierunku Informatyka II stopnia, w zależności od wybranej specjalności, są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

• programisty, analityka i projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, konsultanta-specjalisty technologii informatycznych, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, webmastera, specjalisty ds. szkolenia z zakresu technologii informatycznych lub badacza w dziedzinie informatyki, a także w firmach, urzędach i instytucjach zatrudniających pracowników posiadających kompetencje z zakresu informatyki.

• programisty, projektanta systemów graficznych i audio-wizualnych, specjalisty w studiach graficznych i fotograficznych, w przemyśle rozrywkowym i medialnym, przy projektowaniu portali internetowych, a także w firmach, urzędach i instytucjach zatrudniających informatyków posiadających przygotowanie w dziedzinie grafiki i przetwarzania obrazów, w takich obszarach jak służba zdrowia czy edukacja.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl