Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-16 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

ul. Pomorska 149/153

90-236 Łódź

pok. A 203

Dokumenty można również wysłać pocztą na powyższy adres.  

Terminy:

26.07.2018 r. (czwartek) godz. 10.00-12.00,

27.07.2018 r. (piątek) godz. 10.00-12.00,

28.07.2018 r. (sobota) godz. 10.00-12.00,

30.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00-12.00.

Kontakt:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

w godzinach przyjmowania dokumentów:

tel.  42 635 56 39

w pozostałych godzinach:

tel. 42 635 56 32 Przewodniczący WKR

tel. 42 635 56 46 Sekretarz WKR

tel. 42 635 55 51 Członek WKR 

E-mail: rekrutacja@wfis.uni.lodz.pl

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny.

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych drugiego stopnia.

Opis

Studia II stopnia - kierunek Informatyka - na WFiIS UŁ są 2-letnimi studiami o profilu praktycznym dla osób posiadających co najmniej tytuł licencjata. Stanowią autonomiczną formę akademickich studiów kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

Celem studiów na kierunku Informatyka jest dostarczenie pogłębionej wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie zastosowań informatyki, w tym procesów tworzenia, utrzymania i rozwijania oprogramowania i systemów informatycznych, poprzez połączenie zdobytej wiedzy z praktyką w kontakcie ze specjalistami branżowymi.

Adresaci kierunku

Kierunek adresowany jest do osób gotowych kształcić się i otrzymywać wiedzę dotyczącą przedmiotów ścisłych. Od kandydatów oczekuje się otwartości na pracę zespołową, zdolności do prowadzenia zarówno zaawansowanej analizy jak i syntezy zdobytej wiedzy oraz systematyczności i uporządkowanych sposobów pozyskiwania i przetwarzania danych i informacji.

Absolwenci kierunku informatyka posiadają kompetencje prowadzące do nieustannego rozwoju zawodowego i kształcenia, co umożliwia im szybkie i elastyczne przystosowanie się do wymagań rynku pracy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszelkich jednostkach wykorzystujących zaawansowane systemy informatyczne, jako administratorzy sieci komputerowych, projektanci i twórcy oprogramowania. Zdobyta wiedza przygotowuje do wszechstronnego i specjalistycznego zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży IT, z możliwością współpracy w grupie i dążeniem do ustawicznego samokształcenia.

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań nadzorowanych przez samodzielną kadrę w ramach studiów III stopnia, prowadzących do uzyskania stopnia naukowego doktora informatyki.

Po I semestrze następuje wybór ścieżki dydaktycznej:

  • informatyka kwantowa
  • sztuczna inteligencja
  • systemy mobilne.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

W toku studiów wybrane przedmioty mogą być prowadzone w języku angielskim. Taka forma zajęć związana jest z możliwością ich realizacji przez wizytujących UŁ zagranicznych profesorów i specjalistów branży IT.

Więcej informacji znajdziesz na:

http://informatory.uni.lodz.pl/wydzial-fizyki-i-informatyki-stosowanej/

https://studia.wfis.uni.lodz.pl/

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl