tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Opis

Studia II stopnia – kierunek informatyka – na WFiIS UŁ są 2-letnimi studiami o profilu praktycznym dla osób posiadających co najmniej tytuł licencjata. Stanowią autonomiczną formę akademickich studiów kończących się uzyskaniem tytułu magistra.

Celem studiów na kierunku Informatyka jest dostarczenie pogłębionej wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie zastosowań informatyki, w tym procesów tworzenia, utrzymania i rozwijania oprogramowania i systemów informatycznych, poprzez połączenie zdobytej wiedzy z praktyką w kontakcie ze specjalistami branżowymi.

Adresaci kierunku

Kierunek adresowany jest do osób gotowych kształcić się i otrzymywać wiedzę dotyczącą przedmiotów ścisłych. Od kandydatów oczekuje się otwartości na pracę zespołową, zdolności do prowadzenia zarówno zaawansowanej analizy jak i syntezy zdobytej wiedzy oraz systematyczności i uporządkowanych sposobów pozyskiwania i przetwarzania danych i informacji.

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kształcimy specjalistów z szeroką wiedzą  merytoryczną i praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w dynamicznie rozwijającej się branży technologii informatycznych, w zakresie m. in. systemów CISCO, Microsoft, IBM, Autodesk, Android oraz typu Open Source.

W toku studiów, w zależności od wybranej ścieżki, student nabywa umiejętności i wiedzę w zakresie m.in.:

• procesów projektowania i rozwoju oprogramowania,

• zarządzania projektem informatycznym oraz infrastrukturą IT,

• systemów sztucznej inteligencji.

• tworzenia aplikacji rozproszonych, mobilnych oraz systemów rzeczywistości wirtualnej,

• informatyki kwantowej,

Program studiów realizowany jest we współpracy z firmami informatycznymi z województwa łódzkiego (http://radabiznesu.wfis.uni.lodz.pl).

Absolwenci kierunku informatyka posiadają kompetencje prowadzące do nieustannego rozwoju zawodowego i kształcenia, co umożliwia im szybkie i elastyczne przystosowanie się do wymagań rynku pracy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszelkich jednostkach wykorzystujących zaawansowane systemy informatyczne, jako administratorzy sieci komputerowych, projektanci i twórcy oprogramowania. Zdobyta wiedza przygotowuje do wszechstronnego i specjalistycznego zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży IT, z możliwością współpracy w grupie  i dążeniem do ustawicznego samokształcenia.

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań nadzorowanych przez samodzielną kadrę w ramach studiów III stopnia, prowadzących do uzyskania stopnia naukowego doktora informatyki.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

W toku studiów wybrane przedmioty mogą być prowadzone w języku angielskim. Taka forma zajęć związana jest z możliwością ich realizacji przez wizytujących UŁ zagranicznych profesorów i specjalistów branży IT.

Więcej informacji znajdziesz na:

www.informatory.uni.lodz.pl

www.studia.wfis.uni.lodz.pl

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

Dodatkowe informacje

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych drugiego stopnia.

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Uniwersytet Łódzki

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

ul. Pomorska 149/153

90-236 Łódź

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - pokój A 203

22.09.2017 r. (piątek) godz. 16.00-18.00,

25.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 12.00-14.00

02.10.2017r. (poniedziałek) godz. 10.00-12.00

07.10.2017r. (sobota) godz. 12.00-14.00

Dokumenty można wysłać również pocztą na powyższy adres do 12 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego 12.10.2017r.)

Dane kontaktowe:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

w godzinach przyjmowania dokumentów;

+48 42 635-56-39

w pozostałych godzinach:

+48 42 635-56-32 Przewodniczący WKR

+48 42 635-56-46 Sekretarz WKR

+48 42 635-55-51 Członek WKR

 

e-mail: rekrutacja@wfis.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl