tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informatyka i ekonometria studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-07 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Studia II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Ekonomiczno‑Socjologicznym UŁ poszerzają i pogłębiają profil kształcenia z I stopnia i nabywania zawodowych kompetencji analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Kontynuowana jest interdyscyplinarność kierunku, umożliwiająca stosowanie zdobytej wiedzy w praktycznych analizach procesów gospodarczych, a towarzyszące temu umiejętności i kompetencje z informatyki ekonomicznej umożliwiają absolwentowi projektowanie, programowanie, wdrażanie i zarządzanie systemami informatycznymi w biznesie oraz administrowanie sieciami komputerowymi.

Wysoka konkurencyjność absolwenta Informatyki i Ekonometrii na krajowym rynku pracy wobec kontrkandydatów wywodzących się z innych kierunków studiów wynika ze swobodnego wyboru oferowanych modułów specjalnościowych w połączeniu z wiedzą analityczną oraz znajomością specjalistycznej terminologii w języku angielskim. Absolwent taki jest przygotowany do pełnienia funkcji samodzielnych analityków w instytucjach konsultingowych, finansowych oraz ubezpieczeniowych, a także funkcji kierowniczych firm, instytucji i urzędów wszystkich szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej). W szczególności może on pracować jako:

• analityk informacji ekonomicznej,

• analityk statystyczny w korpusie polskiej statystyki  publicznej lub w Eurostacie,

• doradca i analityk finansowy,

• makler giełdowy,

• logistyk zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji,

• Chief Information Officer w biznesie oraz administracji rządowej i samorządowej,

• lider informatycznych zespołów projektowych,

• konsultant i analityk systemowy,

• audytor systemów informacyjnych,

• projektant serwisów internetowych i usług sieciowych.

Więcej informacji: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-ii-stopnia-magisterskie/informatyka-i-ekonometria/#nav

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Dodatkowe informacje

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

91-214 Łódź

sala E 207

25 września 2017r. w godz. 14.00-18.00

26 września 2017r. w godz. 14.00-18.00

Kontakt do WKR nr 3: 42 635-59-72.

Kontakt do Wydziałowej Rekrutacji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.30, Małgorzata Śliwińska - tel. 42 635-51-32, e-mail: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl