Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-16 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale 01 i 02 (poziom -1)

Terminy:

26.07.2018 r. (czwartek) godz. 12.00-16.00,

27.07.2018 r. (piątek) godz. 10.00-14.00,

30.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00-14.00.

Kontakt:

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska 

e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664 52 16

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnych:

42 635 68 96, 42 235 01 60, 42 235 01 61

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych drugiego stopnia.

Opis

Wymagania wstępne:

Dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków. Wymagane są podstawy obsługi komputera

Po pierwszym semestrze wszyscy studenci wybierają przynajmniej jedną specjalizację. Oferowane specjalizacje: biblioteki publiczne, biblioteki naukowe: (bibl. tradycyjne, cyfrowe, repozytoria); broker informacji

Zasadnicze cele kształcenia:

Przekazanie pogłębionej wiedzy obejmującej: teorię i metodologię bibliologii i informatologii, organizację i funkcjonowanie bibliotek i ośrodków zarządzania wiedzą; budowę, projektowanie i zarządzanie zasobami i systemami informacyjnymi; ochronę prawa autorskiego. Wykształcenie umiejętności profesjonalnych w zakresie: zarządzania zbiorami bibliotecznymi, promocji biblioteki; korzystania z technologii informacyjnych oraz tworzenia narzędzi informacji; kształtowania kultury czytelniczej i rozwijania kompetencji informacyjnych użytkowników; krytycznego myślenia, i wyciągania wniosków z posiadanych danych; pracy w zespole i sprawnego komunikowania się z otoczeniem.

Kwalifikacje zawodowe:

bibliotekarz w bibliotekach publicznych, naukowych, fachowych i innych instytucjach kultury; Absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, projektowania i zarządzania systemami i zasobami informacyjnymi oraz wdrażania i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjnej w bibliotekach, ośrodkach inf., centrach zarządzania wiedzą i instytucjach kultury

profesjonalista w ośrodkach i centrach informacji oraz instytucjach gromadzących i przetwarzających informacje; Absolwent potrafi: rozpoznawać, kompletować opracowywać iarchiwizować źródła informacji.

wykwalifikowany pracownik w instytucjach wydawniczych i księgarskich; Absolwent potrafi: realizować misję kulturalno‑oświatową, poprzez promowanie wartych przeczytania publikacji, zna współczesny rynek wydawniczy i księgarski

broker informacji (researcher) wyszukuje, analizuje i udostępnia informacje na zlecenie. Pośredniczy w poszukiwaniu informacji. Broker informacji dysponuje wiedzą z zakresu sposobów pozyskiwania informacji oraz oceny jej wartości.

Absolwent studiów magisterskich może kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl