Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia stacjonarne drugiego stopnia

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Duration: 2 years
   back

Language

polish

Enrollment

from 2018-05-09 12:00:00 to 2018-07-16 23:59:59

Description

Wymagania wstępne:

Dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków. Wymagane są podstawy obsługi komputera

Po pierwszym semestrze wszyscy studenci wybierają przynajmniej jedną specjalizację. Oferowane specjalizacje: biblioteki publiczne, biblioteki naukowe: (bibl. tradycyjne, cyfrowe, repozytoria); broker informacji

Zasadnicze cele kształcenia:

Przekazanie pogłębionej wiedzy obejmującej: teorię i metodologię bibliologii i informatologii, organizację i funkcjonowanie bibliotek i ośrodków zarządzania wiedzą; budowę, projektowanie i zarządzanie zasobami i systemami informacyjnymi; ochronę prawa autorskiego. Wykształcenie umiejętności profesjonalnych w zakresie: zarządzania zbiorami bibliotecznymi, promocji biblioteki; korzystania z technologii informacyjnych oraz tworzenia narzędzi informacji; kształtowania kultury czytelniczej i rozwijania kompetencji informacyjnych użytkowników; krytycznego myślenia, i wyciągania wniosków z posiadanych danych; pracy w zespole i sprawnego komunikowania się z otoczeniem.

Kwalifikacje zawodowe:

bibliotekarz w bibliotekach publicznych, naukowych, fachowych i innych instytucjach kultury; Absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu budowy, projektowania i zarządzania systemami i zasobami informacyjnymi oraz wdrażania i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjnej w bibliotekach, ośrodkach inf., centrach zarządzania wiedzą i instytucjach kultury

profesjonalista w ośrodkach i centrach informacji oraz instytucjach gromadzących i przetwarzających informacje; Absolwent potrafi: rozpoznawać, kompletować opracowywać iarchiwizować źródła informacji.

wykwalifikowany pracownik w instytucjach wydawniczych i księgarskich; Absolwent potrafi: realizować misję kulturalno‑oświatową, poprzez promowanie wartych przeczytania publikacji, zna współczesny rynek wydawniczy i księgarski

broker informacji (researcher) wyszukuje, analizuje i udostępnia informacje na zlecenie. Pośredniczy w poszukiwaniu informacji. Broker informacji dysponuje wiedzą z zakresu sposobów pozyskiwania informacji oraz oceny jej wartości.

Absolwent studiów magisterskich może kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających.

Admission rules

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Additional information

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych drugiego stopnia.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl