tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

kulturoznawstwo studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-09 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

78

Język wykładowy

polski

Opis

Cele kształcenia:

• Przekazanie pogłębionej i szczegółowej wiedzy z zakresu nauk o kulturze (antropologii – metodologii – filozofii kultury, estetyki).

• Rozwinięcie umiejętności wszechstronnej analizy i wieloaspektowej, intertekstualnej interpretacji tekstu kultury.

• Rozwinięcie umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych.

Uzyskiwane przez absolwentów (magistrów) kwalifikacje zawodowe:

• menedżer/ekspert w instytucjach upowszechniania i dystrybucji kultury, w twórczych instytucjach filmowych, literackich, teatralnych, w muzeach, galeriach sztuki, teatrach i kinach,

• specjalista w zakresie animacji i organizacji kultury w samorządach lokalnych i instytucjach państwowych;

• publicysta/redaktor w działach kulturalnych gazet, czasopism, telewizji i radia;

• autor opracowań i ekspertyz;

• rzecznik prasowy.

Informacje o realizowanych na kierunku specjalnościach:

od semestru drugiego (letniego) studenci mają do wyboru sześć specjalności (z których każda uruchomiona zostanie pod warunkiem zgromadzenia co najmniej 15 chętnych): filmoznawstwo, nowe media, promocję sztuki, teatr w kulturze współczesnej, twórcze pisanie, produkcję teatralną.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie konkursu dyplomów.

Dodatkowe informacje

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filologiczny

ul. Pomorska 171/173

90-236 Łódź

sale nr 01 i 02 (poziom-1)

25 września 2017r. (poniedziałek) w godz. 10.00-14.00

26 września 2017r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00

Telefony kontaktowe do sekretarzy komisji rekrutacyjnej:

(0-42) 635 68 96, (0-42) 235 01 60, (0-42) 235 01 61

Dane kontaktowe do osoby zajmującej się rekrutacją na Wydziale Filologicznym:

Katarzyna Pawłowska-  e-mail: rekrutacja-filologia@uni.lodz.pl

tel. 42 664-52-16

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl