tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

logistyka studia stacjonarne drugiego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) – II termin

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-08-07 12:00:00 to 2017-09-15 23:59:59

Limit of students

22

Language

polish

Description

Celem kształcenia na kierunku jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z podstaw logistyki uwzględniając wieloaspektowy charakter tej dyscypliny.

Można wyróżnić trzy nurty zagadnień rozwijanych w ramach proponowanego programu. Pierwszy koncentruje się na problemach zarządzania podmiotami gospodarczymi zarówno w ujęciu globalnym, jak też w odniesieniu do zagadnień typowych dla logistyki oraz zagadnień szczegółowych, jak zarządzanie projektem, kapitałem czy wartością przedsiębiorstwa. Drugi nurt tworzą treści odnoszące się do istoty logistyki, ze zwróceniem uwagi na problemy inwestycji, marketingu, spedycji w ujęciu międzynarodowym oraz specyfiki logistyki  miejskiej. Trzeci nurt poświęcony jest zaawansowanym metodom ilościowym, mającym zastosowanie w rozwiązywaniu problemów logistycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Praktyczna znajomość systemów informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji w sferze logistyki jest ważną umiejętnością, jaką zdobywają absolwenci kierunku Logistyka.

Uzyskiwane przez absolwenta kwalifikacje zawodowe uprawniają go do podjęcia pracy m.in. w następujących zawodach: zaopatrzeniowca, przedstawiciela handlowego, spedytora, magazyniera, specjalisty do spraw sprzedaży, a w miarę rozwoju kariery możliwe staje się objęcie stanowisk kierowniczych do spraw logistyki, handlu detalicznego i hurtowego, sprzedaży w marketach, obsługi biznesu i zarządzania, marketingu i sprzedaży. Perspektywy zatrudnienia absolwent może wiązać zarówno z przedsiębiorstwami produkcyjnymi (dział zaopatrzenia, organizacji produkcji, dystrybucji, kontroli jakości czy zarządzania magazynem), jak i przedsiębiorstwami handlowymi (organizacja dostaw, obsługa klienta, zarządzanie magazynem, zarządzanie zwrotami) oraz różnymi jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstw sektora transport-spedycja-logistyka.

Wskazane jest, żeby kandydat na studia II stopnia na kierunku Logistyka znał podstawy logistyki.

Admission rules

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Additional information

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

91-214 Łódź

sala E 207

25 września 2017r. w godz. 14.00-18.00

26 września 2017r. w godz. 14.00-18.00

Kontakt do WKR nr 3: 42 635-59-72.

Kontakt do Wydziałowej Rekrutacji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.30, Małgorzata Śliwińska - tel. 42 635-51-32, e-mail: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl