tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

matematyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

175

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwenci kierunku Matematyka II stopnia, w zależności od wybranej specjalności,

• są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze finansowym, w instytucjach państwowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych, w firmach konsultingowych, dużych zakładach produkcyjnych, na stanowiskach takich jak analityk finansowy, analityk danych, konsultant kredytowy, specjalista ds. zarządzania ryzykiem finansowym, specjalista ds. zarządzania wolnymi środkami, doradca finansowy, statystyk oraz po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych jako doradca inwestycyjny lub aktuariusz;

• są przygotowani do pracy w każdym typie szkoły jako nauczyciele matematyki,

• mogą podjąć studia doktoranckie, które pozwolą przygotować się do  pracy jako pracownik jednostki naukowo‑badawczej. Mogą również podjąć studia podyplomowe w dziedzinach pokrewnych.

Zasady kwalifikacji

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów drugiego stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów pierwszego stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów drugiego stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów pierwszego stopnia.

Dodatkowe informacje

Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

  • Teoretyczna - bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc: minimalna średnia z ukończonych studiów - co najmniej 4.00;
  • Nauczycielska w zakresie matematyki - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 15 osób*;
  • Matematyka finansowa i aktuarialna - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 30 osób;
  • Matematyka ogólna - bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc.
* Osoby nieposiadające przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej będą musiały będą musiały uzupełnić to wykształcenie w zakresie określonym w programie studiów drugiego stopnia dla specjalności: nauczycielska w zakresie matematyki.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych drugiego stopnia.

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

pok. A 121 (parter)

24 października 2017r. godz. 12.00-14.00

27 października 2017r. godz. 8.00-10.00

Kontakt do WKR: e-mail: rekrutacja@math.uni.lodz.pl, tel:42 635 59 84 (tylko w czasie dyżurów).

Dokumenty można przesyłać pocztą na powyższy adres, z dopiskiem "rekrutacja".

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl