Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

matematyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-16 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia stacjonarne ze statusem "zakwalifikowany" składają komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki 

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

pok. A121

(w przypadku wysłania dokumentów pocztą - konieczny dopisek REKRUTACJA)

Terminy:

26.07.2018 r. (czwartek) godz. 10:00-15:00,

27.07.2018 r. (piątek) godz. 10:00-15:00,

28.07.2018 r. (sobota) godz. 9:00-14:00,

30.07.2018 r. (poniedziałek) godz. 10:00-16:00.

Kontakt: 

e-mail.: rekrutacja@math.uni.lodz.pl

tel.: 42 635 59 84 (tylko w czasie dyżurów)

Zasady kwalifikacji

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się podczas rekrutacji co najmniej 30 osób.

Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

  • Teoretyczna - bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc: minimalna średnia z ukończonych studiów - co najmniej 4,00.;
  • Nauczycielska w zakresie matematyki - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 15 osób*;
  • Matematyka finansowa i aktuarialna - specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 25 osób;
  • Matematyka ogólna - bez ograniczeń minimalnej liczby miejsc.
* Osoby nie posiadające przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej będą musiały uzupełnić to wykształcenie w zakresie określonym w programie studiów II stopnia dla specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki.

Kierunek może być realizowany w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.  Informacje o Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych drugiego stopnia.

Opis

Absolwenci kierunku Matematyka II stopnia, w zależności od wybranej specjalności,

• są przygotowani do podjęcia pracy w sektorze finansowym, w instytucjach państwowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych, w firmach konsultingowych, dużych zakładach produkcyjnych, na stanowiskach takich jak analityk finansowy, analityk danych, konsultant kredytowy, specjalista ds. zarządzania ryzykiem finansowym, specjalista ds. zarządzania wolnymi środkami, doradca finansowy, statystyk oraz po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych jako doradca inwestycyjny lub aktuariusz;

• są przygotowani do pracy w każdym typie szkoły jako nauczyciele matematyki,

• mogą podjąć studia doktoranckie, które pozwolą przygotować się do  pracy jako pracownik jednostki naukowo‑badawczej. Mogą również podjąć studia podyplomowe w dziedzinach pokrewnych.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl