tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

nauczanie chemii studia stacjonarne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Chemia kosmetyczna, Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, a także kierunków o pokrewnych programach.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów chemicznych pierwszego

...
(liczba słów w pełnym opisie: 144)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy (wykaz placówek w menu POMOC).  
  • Po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji na ww. kierunki Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów prześle kandydatowi na adres do korespondencji skierowanie wraz z dwoma drukami zaświadczenia
...
(liczba słów w pełnym opisie: 150)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Chemii

ul.Tamka 12

91-403 Łódź

Pokój 1-020

12.09 godz. 10.00-13.00

13.09 godz. 11.00-14.00

14.09 godz. 14.00-17.00

15.09 godz. 10.00-13.00

16.09 godz. 12.00-15.00

18.09 godz. 10.00-13.00

19.09 godz. 13.00-16.00

20.09 godz. 11.00-14.00

Dane kontaktowe:

tel. 42 635-58-58 - Komisja Rekrutacyjna Wydziału Chemii (czynny w godzinach dyżuru)

tel. 42 635-57-43 - Dziekanat Wydziału Chemii (pon.-pt. 9.00-15.00, poza godzinami dyżuru)

e-mail: rekrutacja@chemia.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl