tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

pedagogika studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-09-01 12:00:00 do 2017-09-18 23:59:59

Limit miejsc

210

Język wykładowy

polski

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ukończonych na kierunkach: humanistycznych, społecznych, edukacja techniczno-informatyczna, edukacja artystyczna, wychowanie fizyczne oraz dla absolwentów studiów magisterskich drugiego stopnia i jednolitych magisterskich ukończonych na kierunkach humanistycznych i społecznych.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej arytmetycznej obliczonej z:

- oceny z dyplomu licencjackiego lub magisterskiego (0,5),

- oceny pracy dyplomowej (0,5).

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie o ocenie z pracy dyplomowej i ogólnym wyniku studiów na dyplomie.

Dodatkowe informacje

Studia od II semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości, przy czym warunkiem studiowania specjalności pedagogika wieku dziecięcego jest ukończenie studiów licencjackich z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego, edukacji zintegrowanej, edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji elementarnej lub porównywalnych. 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Nauk o Wychowaniu

ul. Pomorska 46/48, budynek A

91-408 Łódź

sala 111

tel. 42 665 57 15

23 września 2017r. (sobota) w godz. 10.00-16.00

25 września 2017r. (poniedziałek) w godz. 10.00-18.00

osoba do kontaktu:

Agnieszka Śliwerska, tel.(42) 665 57 20; mail: agnieszka.sliwerska@uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

ul. Pomorska 46/48 budynek A, pok.112

91-408 Łódź

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl