tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

praca socjalna studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-07 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

32

Język wykładowy

polski

Opis

Praca socjalna jest dyscypliną łączącą wiedzę teoretyczną w obszarze nauk społecznych z praktyczną umiejętnością podejmowania profesjonalnych działań służących rozwiązywaniu różnorodnych kategorii problemów będących przyczyną trudnego położenia jednostek, rodzin, grup i społeczności lokalnych.

Atuty kierunku:

Proces kształcenia na kierunku Praca socjalna ukierunkowany jest na:

• systematyczne dostosowanie oferty programowej do wyzwań zawodowych oraz zmieniających się wymogów rynku pracy,

• wsparcie treści programowych wynikami projektów badawczych, w których udział brać mogą także studenci,

• wyposażanie w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do analizowania złożonych aspektów rzeczywistości społecznej,

• kształtowanie otwartej postawy w zakresie stosowania innowacyjnych sposobów wsparcia jednostek, grup i zbiorowości zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kreowania zmian wspierających proces integracji społecznej.

Ponadto w trybie stacjonarnym umożliwia podjęcie studiów zarówno osobom z tytułem licencjata lub magistra, z innej dyscypliny niż praca socjalna, będące zarówno bezpośrednio po studiach, jak i mające dłuższe doświadczenie zawodowe, ale zamierzające zmienić zawód.

Uzyskana wiedza, umiejętności, kompetencje:

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu pracy socjalnej, którą potrafi wykorzystać w celu:

• zaprojektowania, przeprowadzenia i ewaluacji interwencji społecznej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych,

• pogłębioną wiedzę na temat działań instytucji i organizacji zmierzających do przeciwdziałania skutkom nierówności społecznych i problemów społecznych,

• umiejętność zorganizowania pracy zespołowej oraz komunikowania się z szerszym otoczeniem społecznym.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w instytucjach pomocy społecznej, instytucjach realizujących zadania z zakresu polityki społecznej, organizacjach pozarządowych oraz prywatnych, na stanowiskach wymagających zaawansowanej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy socjalnej jako profesji.

Informacje praktyczne:

Studia, stacjonarne i niestacjonarne, II stopień, trwają 4 semestry. Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 kandydatów, limit przyjęć wynosi 60 osób. Absolwent uzyskuje tytuł magistra, może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych oraz kursach specjalizacyjnych i innych.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Dodatkowe informacje

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

91-214 Łódź

sala E 207

25 września 2017r. w godz. 14.00-18.00

26 września 2017r. w godz. 14.00-18.00

Kontakt do WKR nr 3: 42 635-59-72.

Kontakt do Wydziałowej Rekrutacji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.30, Małgorzata Śliwińska - tel. 42 635-51-32, e-mail: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl