tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

socjologia studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-07 12:00:00 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

41

Język wykładowy

polski

Opis

Socjologia jest umiejscowiona w obszarze nauk społecznych. Jest dyscypliną związaną z innymi dyscyplinami tego obszaru, jak psychologia, polityka społeczna, ekonomia, zarządzanie. Korzysta z różnych koncepcji teoretycznych umożliwiających interpretację analizowanych zjawisk. Socjologia jest dyscypliną łączącą teorię z praktyką działania instytucji lokalnej administracji publicznej, biznesu, kultury. Kształci pracowników zdolnych do wykorzystywania wiedzy teoretycznej do diagnozowania i wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych.

Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje:

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu socjologii, obejmującą współczesne teorie i nowe tendencje w metodologii badań społecznych

Ma pogłębioną wiedzę pozwalającą na objaśnianie mechanizmów życia społecznego i czynników wpływających na ich kształtowanie.

Potrafi konstruować i zastosować metody i narzędzia opisujące i interpretujące zjawiska i procesy oraz tendencje i kierunki przemian.

Potrafi w praktyce wykorzystywać wiedzę, posiada umiejętności planowania, projektowania badań, budowania narzędzi badawczych, interpretacji wyników badań o charakterze jakościowym i ilościowym.

Potrafi sporządzać raporty, analizy i ekspertyzy dla potrzeb decyzyjnych oraz prezentować je w różnych gremiach.

Ma umiejętności planowania i organizowania pracy grupowej.

Wykazuje samodzielność i odpowiedzialność w zakresie powierzonych mu zadań.

Jest kreatywny w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań.

Posiada kompetencje porozumiewania się z otoczeniem, pracowania w grupie, kreowania właściwych relacji społecznych, co ze względu na rodzaj ewentualnej aktywności zawodowej jest niezwykle ważne.

Jest krytyczny wobec własnej wiedzy i umiejętności, świadomy etycznych aspektów swojej działalności.

Rozumie potrzebę systematycznego podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod.

Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i radzenia sobie na rynku pracy.

Więcej informacji: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/socjologia_ii.html

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Dodatkowe informacje

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

91-214 Łódź

sala E 207

25 września 2017r. w godz. 14.00-18.00

26 września 2017r. w godz. 14.00-18.00

Kontakt do WKR nr 3: 42 635-59-72.

Kontakt do Wydziałowej Rekrutacji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.30, Małgorzata Śliwińska - tel. 42 635-51-32, e-mail: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl