tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

wojskoznawstwo studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

55

Język wykładowy

polski

Opis

• Wojskoznawstwo jest nowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie wykształcenia w tej specjalności.

• Studia magisterskie na kierunku Wojskoznawstwo są propozycją dla absolwentów studiów licencjackich zainteresowanych współczesnymi siłami zbrojnymi, służbami mundurowymi i innymi instytucjami bezpieczeństwa publicznego.

• Studenci będą zdobywać wiedzę na zajęciach poświęconych różnym aspektom konfliktów międzynarodowych w XX i XXI w.

• W programie studiów zaplanowano zajęcia, na których omawiana będzie organizacja sił zbrojnych i służb specjalnych.

• Student Wojskoznawstwa będzie miał okazję zapoznać się ze współczesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa jak terroryzm oraz metodami ich zapobiegania i zwalczania.

• W programie studiów przewidziano szereg zajęć, których celem jest zaznajomienie studentów z podstawami prawnymi, strukturą i zadaniami państwowych i samorządowych jednostek administracji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym.

• Obok wiedzy teoretycznej studenci będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. ratownictwo medyczne, elementy walki w obszarach zabudowanych czy samoobrona.

• Zajęcia ze studentami prowadzić będą historycy badający zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych oraz wojskowości. Ponadto wśród wykładowców znajdą się specjaliści z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego oraz eksperci z dziedziny ratownictwa medycznego i psychologii pola walki.

• Absolwenci Wojskoznawstwa będzie dobrze przygotowywany do prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

• Możliwości zatrudnienia

- wojsko, policja i inne służby mundurowe

- administracja państwowa i samorządowa

- media

- placówki kulturalne, muzea, skanseny

- biura turystyczne

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

Dodatkowe dokumenty

  • Zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych.

Dodatkowe informacje

Ze względu na niewypełnienie limitu przyjęć trwa dodatkowy nabór - kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Instytut Archeologii

ul. Narutowicza 65

90-131 Łódź

pokój 8 (parter)

6 października godz. 10.00-13.00

13 października godz. 10.00-13.00

20 października godz. 10.00-13.00

27 października godz. 10.00-13.00

3 listopada godz. 10.00-13.00

17 listopada godz. 10.00-13.00

24 listopada godz. 10.00-13.00

1 grudnia godz. 10.00-13.00

Kontakt do WKR: 

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz kleszcz@filozof.uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl