Rejestracja kandydatów na studia 2020/2021

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

zarządzanie w administracji publicznej studia stacjonarne drugiego stopnia – II termin

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2020-09-26 12:00:00 do 2020-10-05 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani (status powinien pojawić się na koncie kandydata do 9 października) powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów  w terminie 9-13 października - liczy się data stempla pocztowego (13 października) na adres:

Uniwersytet Łódzki

Wydział Zarządzania   

ul. J. Matejki 22/26

90-237 Łódź

z dopiskiem Rekrutacja

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

Adres punktu odbioru:

Uniwersytet Łódzki

Wydział Zarządzania   

ul. J. Matejki 22/26

90-237 Łódź

parter, wejście główne od strony BUŁ 

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów w punkcie odbioru:

12.10.2020 (poniedziałek) godz. 15.00-17.00

13.10.2020 (wtorek) godz. 15.00-17.00

Kontakt do podkomisji:

adres e-mailrekrutacja.wz@uni.lodz.pl

numer telefonu:

42 635 50 51 w godz. 9.00-13.00 codziennie

42 665 56 40 w godz. dyżuru podkomisji rekrutacyjnej

Wymagane dokumenty

Zmiany w sposobie składania dokumentów w związku z COVID-19.

Poniżej wskazane dokumenty należy umieścić w kopercie z imieniem i nazwiskiem kandydata zarówno przy przesyłaniu pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego), jak i składaniu dokumentów osobiście: 

  • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany - na ankiecie należy wyraźnie wskazać kierunek studiów, na który kandydat składa dokumenty;

  • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych;

  • oryginał i kserokopia dyplomu/odpisu wydanego przez uczelnię (oryginał/odpis dyplomu zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi po zakończeniu rekrutacji w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział); 

  • oryginał i kserokopia suplementu wydanego przez uczelnię (suplement zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi po zakończeniu rekrutacji w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział); 

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych  oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. Podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu.

Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Dodatkowe informacje

Profil ogólnoakademicki.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2021

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl