Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy są zablokowane


Zapisów na "Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne" proszę dokonywać na poszczególnych kierunkach/specjalnościach studiów wchodzących w skład MISH-S wymienionych w sekcji "Dodatkowe informacje" w opisie kierunku.

Zapisy

od 2018-05-09 12:00:00 do 2018-07-16 23:59:59

Opis

Studia na Miedzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych UŁ obejmują wybrane kierunku studiów należące do obszaru nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Absolwent MISH-S reprezentuje szczególną sylwetkę absolwenta, złożoną z charakterystycznego przygotowania edukacyjnego, uzyskanego na podstawowym kierunku, na którym podejmuje studia w ramach MISH-S, należącego do pierwszego obszaru nauk oraz dodatkowego, specjalistycznego przygotowania, uzyskanego dzięki zróżnicowanym modułom programowym obejmującym przedmioty z drugiego obszaru nauk. Każdy student, pod okiem opiekuna naukowego (tutora) indywidualnie nakreśla niepowtarzalny program swoich studiów, co daje studentom możliwość rozwijania własnych zainteresowań. W ten sposób kształtowana jest samodzielność myślenia i podejmowania decyzji przez studiujących.

Specjalistyczne przygotowanie i szersza edukacja humanistyczno-społeczna dają w efekcie absolwentowi MISH-S - możliwość podejmowania pracy, wymagającej tuż po studiach jak najlepszego uprofilowania w różnorodnych dziedzinach kultury (w tym przekazu multimedialnego, prac redakcyjnych i translatorskich). Ze względu na interdyscyplinarne wykształcenie, absolwent MISH-S może także podejmować pracę programową i dydaktyczną, związaną z aktualnie obowiązującymi w szkolnictwie ponadpodstawowym  standardami edukacyjnymi, polegającymi na organizacji toku nauczania w ramach tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych (np. tematyczne i problemowe łączenie zagadnień historii literatury, filozofii, historii sztuki czy nauk ścisłych i filozofii w obrębie szeroko pojmowanego przyrodoznawstwa).

Zasady kwalifikacji

Nabór na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzące w skład MISH-S.

Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISH-S.

Na studia w ramach MISH-S będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach

...
(liczba słów w pełnym opisie: 134)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Kierunki/specjalności wchodzące w skład MISH-S:

  • Wydział Filologiczny:
- Filologia angielska - 4 osoby
- Filologia germańska - 2 osoby
- Filologia - specjalność: filologia klasyczna - 4 osoby
- Filologia polska - 4 osoby
- Filologia - specjalność: filologia słowiańska - 1 osoba
- Filologia romańska - 2 osoby
- Filologia - specjalność: filologia rosyjska - 2 osoby
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 2 osoby
- Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - 2 osoby
- Kulturoznawstwo - 2 osoby
  • Wydział Filozoficzno-Historyczny:
- Etnologia - 3 osoby
- Filozofia - 3 osoby
- Historia - 5 osób
- Historia sztuki - 5 osób
  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych:
- Międzynarodowe studia kulturowe - 5 osób
- Politologia - 5 osób
- Stosunki międzynarodowe -5 osób
  • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny:
- Socjologia - 2 osoby

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl