Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

leśnictwo (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia inżynierskie

Poziom kształcenia: I stopnia (inżynierskie) Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 4 lata
   powrót

Zapisy

od 2019-08-01 12:00:00 do 2019-09-16 23:59:59

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci na studia niestacjonarne nie czekając na wyniki kwalifikacji zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów:

Miejsce: Filia Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Konstytucji 3 Maja 65/67

97-200 Tomaszów Mazowiecki

pokój nr 2

Terminy:

10.09.2019 r. (wtorek) godz. 9:00-13:00

11.09.2019 r. (środa) godz. 9:00-13:00

12.09.2019 r. (czwartek) godz. 9:00-13:00

13.09.2019 r. (piątek) godz. 9:00-13:00

14.09.2019 r. (sobota) godz. 10:00-12:00

16.09.2019 r. (poniedziałek) godz. 9:00-13:00

17.09.2019 r. (wtorek) godz. 9:00-13:00

18.09.2019 r. (środa) godz. 9:00-13:00

Kontakt:

tel. 44 724 97 20

e-mail: filiaul@uni.lodz.pl

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same, jak na studia stacjonarne na kierunku leśnictwo w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

Wysokość czesnego

3 700 PLN za rok

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Opis

Studia na kierunku leśnictwo dają możliwość kontynuowania i rozwijania pasji przyrodniczych. Poza przedmiotami ogólnymi, dużą część programu studiów stanowią przedmioty przyrodnicze. W połączeniu z przedmiotami zawodowymi, przygotowującymi do pracy leśnika daje to absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia nie tylko w leśnictwie, ale również w ochronie środowiska, ochronie przyrody. Znaczną część zajęć stanowią ćwiczenia terenowe realizowane w nadleśnictwach przez leśników praktyków. W ramach programu studiów organizowane są również kilkudniowe kompleksowe ćwiczenia wyjazdowe w różne części kraju(np. Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska). Studenci mogą również aktywnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania w Kole Naukowym Leśników uczestnicząc w obozach naukowych. Jest to idealny kierunek dla tych, którzy chcą pogodzić swoje zainteresowania i pasje przyrodnicze z pracą zawodową.

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska oraz dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; są przygotowani do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia istniejących i wprowadzania nowych technologii pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, administracji samorządowej, zakładach usług leśnych oraz innych podmiotach związanych z leśnictwem. Studenci posiadają znajomość języka obcego, informatyki, systemów informacji przestrzennej oraz technologii geomatycznych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) w zakresie leśnictwa i ochrony środowiska.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl