Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

administracja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 3 lata
   powrót

Zapisy

od 2020-08-03 12:00:00 do 2020-09-15 23:59:59

Z uwagi na panującą w kraju sytuację wskazane terminy mogą ulec zmianie.

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

3 800 PLN za rok

Dodatkowe informacje

Profil praktyczny

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się minimum 30 osób.

Opis

Studia na kierunku administracja pozwalają na wszechstronne przygotowanie absolwenta do kreatywnego współuczestnictwa w procesie administrowania w ramach podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Studia te łącza tradycyjne, teoretyczno-dogmatyczne ujęcie administracji z praktyką administrowania oraz aktualnymi i antycypowanymi potrzebami rynku pracy. Umożliwiają one zdobycie rzetelnej, szczegółowej wiedzy z zakresu nauk o administracji, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, konstytucyjnego systemu organów ochrony prawnej, historii myśli politycznej, ekonomicznej i społecznej, prawa karnego i prawa wykroczeń, podstaw prawa pracy, zarysu prawa cywilnego, teorii organizacji i zarządzania, instytucji i źródeł prawa UE, funduszy strukturalnych UE oraz przygotowywania projektów unijnych. Studia na kierunku administracja pozwalają na rozwinięcie umiejętności fachowej komunikacji niezbędnej przy procesach administrowania oraz umiejętności prognozowania i analizowania tychże praktycznych procesów. Studia sprzyjają także rozwinięciu kompetencji społecznych niezbędnych do utrzymywania zadowalających relacji społecznych w procesie administrowania. Uzyskane w toku studiów wiedza i umiejętności predestynują absolwentów do pracy w instytucjach publicznych, finansowych, różnego rodzaju służbach, sądach, a także w ramach obsługi kancelaryjnej podmiotów prywatnych (kancelarie adwokackie, notarialne). Integralnym elementem studiów jest praktyka w wybranej przez Studenta instytucji.

Zasadnicze cele kształcenia:

• przekazanie podstaw wiedzy z zakresu dziedzin prawa niezbędnych do sprawowania administracji

• przekazanie  elementarnej wiedzy w zakresie odpowiedzialności administratywisty za podejmowane decyzje;

• wykształcenie podstawowych umiejętności: interpretacji przepisów, organizacji pracy administratywisty, prowadzenia analiz i prognoz celem usprawnienia układów administracyjnych;

• wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz konstruowania wniosków na podstawie posiadanych danych;

• wykształcenie umiejętności całościowego oglądu postępowania administracyjnego.

Po administracji absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• urzędnik państwowy;

• urzędnik samorządowy;

• osoba wykonująca obsługę kancelaryjną (biura, sekretariaty wszystkich rodzajów instytucji);

• po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji – kurator;

• zgodnie z ustawą o służbie cywilnej – może uzyskać stanowisko podinspektora w instytucji publicznej, czyli stać się przedstawicielem kadry zarządzającej czy kierowniczej.

Po drugim roku studenci wybierają trwającą 1 rok (dwa semestry specjalizacje). Obecnie do wyboru są specjalizacje z zakresu administracji:

• Publicznej;

• Społecznej.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2020

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl