tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

informatyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

Poziom kształcenia: I stopnia (licencjackie) Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-01 12:00:00 do 2017-09-18 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek Informatyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, dostarcza rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych. Przykłady zastosowań informatyki koncentrują się na systemach ekonomicznych i społecznych, co umożliwia uzyskanie kompetencji na styku techniki informatycznej i biznesu.

Program studiów składa się z przedmiotów ściśle informatycznych, ekonomiczno-humanistycznych i matematyczno-statystycznych, a także przedmiotów do wyboru. Po trzecim semestrze student decyduje się na jedną ze specjalności: „Informatyka w biznesie”, „Bazy danych” lub „Informatyczne wspomaganie decyzji menedżerskich”. Kandydat na studia powinien znać język angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym.

Szczególny nacisk kładziony jest na wykształcenie u studentów Informatyki praktycznych umiejętności i wytworzenie aktywnej postawy otwartości na nową wiedzę. Zasadniczy zakres kompetencji Absolwenta to: profesjonalne przeprowadzenie analizy istniejącego systemu informacyjnego, sformułowanie potrzeb dotyczących jego zmian, poprawne wykonanie projektu informatycznego i jego oprogramowanie, testowanie oraz wdrożenie do eksploatacji i bieżąca konserwacja.

Absolwent kierunku Informatyka będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2.

Zajęcia prowadzone są na nowoczesnym sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu w oddanym niedawno do użytku Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym.

Zasadnicze cele kształcenia studentów:

• wyposażenie ich w wiedzę z zakresu Informatyki a także ogólną znajomość zagadnień społeczno‑gospodarczych,

• wykształcenie umiejętności prawidłowego rozpoznania problemów informatycznych w szerokim kontekście społeczno-gospodarczym,

• przygotowanie do podejmowania działań przedsiębiorczych,

• wytworzenie postawy gotowości do uczenia się przez całe życie.

Więcej informacji: http://www.kie.uni.lodz.pl/informatyka

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same, jak na studia stacjonarne na kierunku informatyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Wysokość czesnego

3 800 PLN za rok

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Centrum Informatyczno-Ekonometryczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39

91-214 Łódź

sala F 118

12.09.2017 r. (wtorek) godz. 15-18,

13.09.2017 r. (środa) godz. 15-18,

14.09.2017 r. (czwartek) godz. 10-13,

15.09.2017 r. (piątek) godz. 10-13,

16.09.2017 r. (sobota) godz. 10-13,

18.09.2017 r. (poniedziałek) godz. 10-13,

19.09.2017 r. (wtorek) godz. 15-18,

20.09.2017 r. (środa) godz. 15-18.

Kontakt do WKR nr 4: 42 635-59-73.

Kontakt do Wydziałowej Rekrutacji: pn.-pt. w godz. 8.00-15.30, Małgorzata Śliwińska - tel. 42 635-51-32, e-mail: malgorzata.sliwinska@uni.lodz.pl

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl