tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

prawo studia niestacjonarne(z) magisterskie

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 5 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć

Limit miejsc

300

Język wykładowy

polski

Opis

Studia te przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagających gruntownej wiedzy prawniczej.

Absolwent prawa potrafi skutecznie obserwować i interpretować zjawiska społeczne , jak również analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej. Ponadto potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. Absolwent prawa potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów. W trakcie nauki studenci mogą rozwijać umiejętności praktyczne i pogłębiać wiedzę działając w licznych organizacjach studenckich oraz w punkcie informacji prawnej- Klinika Prawa, w której pod okiem wykładowców mogą udzielać pierwszych porad prawnych, a także brać czynny udział w symulacji procesów sądowych w Sali Rozpraw znajdującej się w budynku Wydziału.

Ukończone studia prawnicze dają wiele możliwości realizacji aspiracji zawodowych. Absolwent prawa może:

• ubiegać się o przyjęcie na aplikacje: ogólną, adwokacką, radcowską, notarialną,

• podjąć pracę w administracji publicznej (rządowej i samorządowej),

• podjąć pracę w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,

• podjąć pracę w organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, organach Unii Europejskiej.

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same, jak na studia stacjonarne - kierunek: Prawo.

Wysokość czesnego

4 700 PLN za rok

Dodatkowe dokumenty

  • 1 fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.

Dodatkowe informacje

Kandydaci zainteresowni mogą zapisywać się na ten kierunek aż do wypełnienia limitu i zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów lub przesłać dokumenty pocztą z oznaczeniem pokoju i kierunku (decyduje data stempla pocztowego):

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wydział Prawa i Administracji,

ul. Kopcińskiego 8/12 (przy rondzie Solidarności)

90-232 Łódź

sala 0.04 (beczka A)

Dokumenty będą przyjmowane po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym bez uprzedniej kwalifikacji w tym systemie w następujących terminach:

11.09.2017 r. (poniedziałek) - 10.00-11.00

13.09.2017 r.  (środa) - 16.00-17.00

18.09.2017 r.  (poniedziałek) - 10.00-11.00

20.09.2017 r. (środa) - 16.00-17.00

25.09.2017 r.  (poniedziałek) - 10.00-11.00

27.09.2017 r. (środa) - 16.00-17.00

 Kontakt do WKR: e-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl, tel: 663 977 155 (czynny pon. - pt. w godz. 10.00-11.00)

Przesyłanie dokumentów pocztą:

Kandydaci będą mogli przesyłać dokumenty aplikacyjne pocztą na adres:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

z dopiskiem  "REKRUTACJA sala 0.04". Prosimy o podanie nazwy kierunku, na który kandydat aplikuje!

Przydatne informacje dla kandydatów na studia na Wydziale Prawa i Administracji:

https://www.wpia.uni.lodz.pl/kandydat/rekrutacja

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl