tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

prawo studia niestacjonarne(z) magisterskie

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 5 lat

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Nabór został zakończony

Limit miejsc

300

Język wykładowy

polski

Opis

Studia te przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagających gruntownej wiedzy prawniczej.

Absolwent prawa potrafi skutecznie obserwować i interpretować zjawiska społeczne , jak również analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej. Ponadto potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. Absolwent prawa potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów. W trakcie nauki studenci mogą rozwijać umiejętności praktyczne i pogłębiać wiedzę działając w licznych organizacjach studenckich oraz w punkcie informacji prawnej- Klinika Prawa, w której pod okiem wykładowców mogą udzielać pierwszych porad prawnych, a także brać czynny udział w symulacji procesów sądowych w Sali Rozpraw znajdującej się w budynku Wydziału.

Ukończone studia prawnicze dają wiele możliwości realizacji aspiracji zawodowych. Absolwent prawa może:

• ubiegać się o przyjęcie na aplikacje: ogólną, adwokacką, radcowską, notarialną,

• podjąć pracę w administracji publicznej (rządowej i samorządowej),

• podjąć pracę w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,

• podjąć pracę w organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, organach Unii Europejskiej.

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same, jak na studia stacjonarne - kierunek: Prawo.

Wysokość czesnego

4 700 PLN za rok

Dodatkowe dokumenty

  • 1 fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.

Dodatkowe informacje

Kandydaci zainteresowni mogą zapisywać się na ten kierunek aż do wypełnienia limitu i zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów lub przesłać dokumenty pocztą z oznaczeniem pokoju i kierunku (decyduje data stempla pocztowego):

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wydział Prawa i Administracji,

ul. Kopcińskiego 8/12 (przy rondzie Solidarności)

90-232 Łódź

Dokumenty będą przyjmowane po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym bez uprzedniej kwalifikacji w tym systemie w następujących terminach:

28.10.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

02.11.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

4.11.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

09.11.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

16.11.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

18.11.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

23.11.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

25.11.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

30.11.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

02.12.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

07.12.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

09.12.2017 r. (sobota) 14.00-15.00 p. 4.41 (IV p.  "beczka" A)

14.12.2017 r. (czwartek) - 10.30-11.30 p. 4.53 (IV p. "beczka" B)

Przesyłanie dokumentów pocztą:

Kandydaci będą mogli przesyłać dokumenty aplikcyjne pocztą na adres:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

z dopiskiem  "REKRUTACJA sala 4.53". Prosimy o podanie nazwy kierunku, na który kandydat aplikuje!

Kontakt do WKR: e-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl, tel: 663 977 155 (czynny pon. - pt. w godz. 10.00-11.00)

Przydatne informacje dla kandydatów na studia na Wydziale Prawa i Administracji:

https://www.wpia.uni.lodz.pl/kandydat/rekrutacja

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl