Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

administracja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

Nabór został zakończony

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zainteresowani mogą zapisywać się na ten kierunek, a następnie bez uprzedniej kwalifikacji zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów:

Miejsce: Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Konstytucji 3 Maja 65/67

97-200 Tomaszów Mazowiecki

pokój nr 2

Terminy:

do 8 listopada

poniedziałek-piątek godz. 8.00-15.00

sobota godz. 9.00-13.00

Kontakt:

tel. 44 724 97 20

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów dostepny jest w zakładce Pomoc->Rekrutacja->Wymagane dokumenty - studia drugiego stopnia.

Dodatkowe dokumenty:

  • 1 fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wysokość czesnego

3 900 PLN za rok

Opis

Studia na kierunku administracja na poziomie magisterskim pozwalają na wszechstronne przygotowanie absolwenta do kreatywnego współuczestnictwa w procesie administrowania w ramach podmiotów sektora publicznego oraz prywatnego. Studia te łącza tradycyjne, teoretyczno-dogmatyczne ujęcie administracji z podejściem zorientowanym na praktykę oraz na aktualne i antycypowane potrzeby rynku pracy. Umożliwiają one zdobycie rzetelnej, szczegółowej i pogłębionej wiedzy z zakresu nauk o administracji, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego, konstytucyjnego systemu organów ochrony prawnej, historii myśli politycznej, ekonomicznej i społecznej, prawa karnego i prawa wykroczeń, podstaw prawa pracy, zarysu prawa cywilnego, teorii organizacji i zarządzania, instytucji i źródeł prawa UE, funduszy strukturalnych UE oraz przygotowywania projektów unijnych. Studia na kierunku administracja pozwalają na rozwinięcie umiejętności fachowej komunikacji niezbędnej przy procesach administrowania, oraz umiejętności prognozowania i analizowania tychże praktycznych procesów. Studia sprzyjają także rozwinięciu kompetencji społecznych niezbędnych do  utrzymywania zadowalających relacji społecznych w procesie administrowania. Uzyskane w toku studiów wiedza i umiejętności predestynują absolwentów do pracy w instytucjach publicznych, finansowych, różnego rodzaju służbach, sądach, a także w ramach obsługi kancelaryjnej podmiotów prywatnych (kancelarie adwokackie, notarialne). Integralnym elementem studiów jest praktyka w wybranej przez Studenta instytucji.

Zasadnicze cele kształcenia :

• przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu dyscyplin prawnych;

• przekazanie rozszerzonej wiedzy odnośnie pożądanych postaw urzędniczych i sposobów administrowania;

• rozwinięcie uzyskanych w toku kształcenia na poziomie pierwszego stopnia umiejętności wykładni przepisów;

• wykształcenie i udoskonalenie umiejętności pracy w zespole na każdym stanowisku;

• poszerzenie oglądu procedur administracyjnych o etap sądowo administracyjny.

Po administracji absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

• urzędnik państwowy;

• urzędnik samorządowy;

• osoba wykonująca obsługę kancelaryjną (biura, sekretariaty wszystkich rodzajów instytucji);

• po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji – kurator;

• zgodnie z ustawą o służbie cywilnej – może uzyskać stanowisko podinspektora w instytucji publicznej, czyli stać się przedstawicielem kadry zarządzającej czy kierowniczej.

Po I semestrze studenci wybierają trwającą trzy semestry specjalizacje. Obecnie do wyboru są specjalizacje:

• administracja publiczna, organizacji ochrony prawnej wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego

• administracja zarządcza, społeczna i rynku pracy

 

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl