tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

prawo ochrony danych osobowych studia niestacjonarne(z)drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-28 12:00:00 do 2017-09-18 23:59:59

Limit miejsc

120

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek ma na celu dostarczenie wiedzy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych w Polsce, praw i obowiązków administratorów danych osobowych oraz ich odpowiedzialności prawnej, a także uprawnień podmiotów danych osobowych. W konsekwencji umożliwia wykształcenie specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą w zakresie prawa ochrony danych osobowych, mogących w szczególności pełnić funkcję administratorów bezpieczeństwa informacji.

Interdyscyplinarna formuła studiów umożliwia absolwentom zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie problematyki związanej z ochroną danych osobowych i funkcjonujących w tym obszarze wymogów, kształtujących działania administratorów danych osobowych, podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, oraz administratorów bezpieczeństwa informacji.

Wiedza teoretyczna przekazywana jest w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, objęte zakresem różnych dyscyplin prawa, takich jak m.in.: prawo administracyjne, konstytucyjne, cywilne, karne, Unii Europejskiej, międzynarodowe oraz prawo pracy. Program studiów uwzględnia najbardziej aktualne zagadnienia, takie jak prawo Internetu czy transgraniczne przetwarzanie danych osobowych. W ramach realizowanych ćwiczeń absolwent nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające  profesjonalną realizację zadań z zakresu ochrony danych osobowych, m.in. wdrażanie procedur zabezpieczania danych osobowych, sporządzanie dokumentacji z zakresu ochrony danych czy opracowywanie procedur przetwarzania danych osobowych.

Dzięki kompleksowemu ujęciu prawnej problematyki ochrony danych osobowych absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia zarówno w organach administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach i instytucjach publicznych, jak i w sektorze prywatnym.

Z uwagi na aktualność i interdyscyplinarność zagadnienia ochrony danych osobowych ukończenie tego kierunku studiów stwarza absolwentowi wiele perspektyw zatrudnienia na różnych stanowiskach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, jak też stanowi wparcie w pracy na każdym stanowisku pracy oraz w prowadzeniu różnego typu działalności.

Do podjęcia aplikacji prawniczych przygotowują 5- letnie jednolite studia magisterskie.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów pierszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu decyduje kolejność złożonych dokumentów.

Wysokość czesnego

3 900 PLN za rok

Dodatkowe dokumenty

  • 1 fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 50 osób.

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12 (przy rondzie Solidarności)

90-232 Łódź

sala 0.04 (beczka A)

Dokumenty będą przyjmowane po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym bez uprzedniej kwalifikacji w tym systemie w następujących terminach:

29.08.2017 r. (wtorek) - 10.00-11.00 i 16.00-17.00

30.08.2017 r. (środa) - 10.00-11.00 i 16.00-17.00

31.08.2017 r. (czwartek) - 10.00-11.00 i 16.00-17.00

1.09.2017 r. (piątek) - 10.00-11.00 i 16.00-17.00

6.09.2017 r.  (środa) - 10.00-11.00

11.09.2017 r. (poniedziałek) - 10.00-11.00

13.09.2017 r.  (środa) - 16.00-17.00

18.09.2017 r.  (poniedziałek) - 10.00-11.00

20.09.2017 r. (środa) - 16.00-17.00

Kontakt do WKR: e-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl tel: 663 977 155 (czynny pon. - pt. w godz. 10.00-11.00)

Przesyłanie dokumentów pocztą:

Kandydaci będą mogli przesyłać dokumenty aplikcyjne pocztą na adres:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

z dopiskiem  "REKRUTACJA sala 0.04". Prosimy o podanie nazwy kierunku, na który kandydat aplikuje!

w terminie do 20 września 2017 roku (data stempla pocztowego)

Przydatne informacje dla kandydatów na studia na Wydziale Prawa i Administracji:

https://www.wpia.uni.lodz.pl/kandydat/rekrutacja

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl