tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

prawo podatkowe i rachunkowość studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć

Limit miejsc

180

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydziały Prawa i Administracji oraz Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku – jego celem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym.

Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny; łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość, Rachunkowość oraz Zarządzanie. Obejmuje kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców. Wiedza zdobyta w trakcie studiów na tym kierunku pozwoli jego absolwentom na współuczestnictwo w szeroko rozumianym doradztwie biznesowo – podatkowym, w tym na:

• prowadzenie podatkowo-prawnej obsługi przedsiębiorstwa,

• prowadzenie ksiąg rachunkowych (absolwent kierunku, który posiada trzyletnią praktykę w księgowości może wystąpić do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie certyfikatu księgowego bez uprzedniego złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy – na podstawie art. 76b Ustawy o rachunkowości),

• sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych.

Dzięki wszechstronnej i interdyscyplinarnej formule studiów absolwent kierunku jest przygotowany do rozwoju w przyszłości własnej kariery zawodowej przez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających m.in. na pracę w charakterze:

• pracownika organów administracji skarbowej,

• głównego księgowego,

• kierownika biura rachunkowego,

• kierownika działu finansowego,

• dyrektora finansowego.

Do podjęcia aplikacji prawniczych przygotowują 5- letnie jednolite studia magisterskie.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

Wysokość czesnego

4 800 PLN za rok

Dodatkowe dokumenty

  • 1 fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.

Dodatkowe informacje

Kandydaci zainteresowni mogą zapisywać się na ten kierunek aż do wypełnienia limitu i zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów lub przesłać dokumenty pocztą z oznaczeniem pokoju i kierunku (decyduje data stempla pocztowego):

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wydział Prawa i Administracji,

ul. Kopcińskiego 8/12 (przy rondzie Solidarności)

90-232 Łódź

sala 0.04 (beczka A)

Dokumenty będą przyjmowane po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym bez uprzedniej kwalifikacji w tym systemie w następujących terminach:

11.09.2017 r. (poniedziałek) - 10.00-11.00

13.09.2017 r.  (środa) - 16.00-17.00

18.09.2017 r.  (poniedziałek) - 10.00-11.00

20.09.2017 r. (środa) - 16.00-17.00

25.09.2017 r.  (poniedziałek) - 10.00-11.00

27.09.2017 r. (środa) - 16.00-17.00

 Kontakt do WKR: e-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl, tel: 663 977 155 (czynny pon. - pt. w godz. 10.00-11.00)

Przesyłanie dokumentów pocztą:

Kandydaci będą mogli przesyłać dokumenty aplikacyjne pocztą na adres:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

z dopiskiem  "REKRUTACJA sala 0.04". Prosimy o podanie nazwy kierunku, na który kandydat aplikuje!

Przydatne informacje dla kandydatów na studia na Wydziale Prawa i Administracji:

https://www.wpia.uni.lodz.pl/kandydat/rekrutacja

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl