Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

prawo zamówień publicznych studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata
   powrót

Zapisy

od 2018-07-26 12:00:00 do 2018-08-31 23:59:59

Opis

Celem kierunku jest wykształcenie kadry specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu udzielania, wykonywania i kontrolowania zamówień, którzy będą stanowić profesjonalną kadrę zdolną do przeprowadzania wszelkich procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Studia magisterskie w obszarze prawa zamówień publicznych mają charakter pionierski. Do tej pory kształcenie akademickie z tego zakresu realizowane jest - prze różne ośrodki naukowe - w formie studiów podyplomowych. Studia magisterskie, o poszerzonej formule merytorycznej i w szerszym wymiarze godzinowym - stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku. Założeniem studiów jest zatem przygotowanie absolwenta do wykonywania czynności z zakresu zamówień publicznych, zarówno w organach administracji państwowej i samorządowej, jak również w podmiotach gospodarczych. Absolwent z powodzeniem będzie mógł także realizować zadania kierownika jednostki, świadomego zadań i odpowiedzialności. Z uwagi na aktualność i interdyscyplinarność problematyki zamówień publicznych, jak i dzięki kompleksowemu ujęciu prawnej problematyki zamówień, absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia zarówno w organach administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach i instytucjach publicznych, jak i w sektorze prywatnym.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

Wysokość czesnego

3 300 PLN za rok

Dodatkowe dokumenty

  • 1 fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2018

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl