tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

prawo zamówień publicznych studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia (magisterskie) Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-28 12:00:00 do 2017-09-18 23:59:59

Limit miejsc

80

Język wykładowy

polski

Opis

Celem kierunku jest wykształcenie kadry specjalistów dysponujących kompleksową wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu udzielania, wykonywania i kontrolowania zamówień, którzy będą stanowić profesjonalną kadrę zdolną do przeprowadzania wszelkich procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Studia magisterskie w obszarze prawa zamówień publicznych mają charakter pionierski. Do tej pory kształcenie akademickie z tego zakresu realizowane jest - prze różne ośrodki naukowe - w formie studiów podyplomowych. Studia magisterskie, o poszerzonej formule merytorycznej i w szerszym wymiarze godzinowym - stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku. Założeniem studiów jest zatem przygotowanie absolwenta do wykonywania czynności z zakresu zamówień publicznych, zarówno w organach administracji państwowej i samorządowej, jak również w podmiotach gospodarczych. Absolwent z powodzeniem będzie mógł także realizować zadania kierownika jednostki, świadomego zadań i odpowiedzialności. Z uwagi na aktualność i interdyscyplinarność problematyki zamówień publicznych, jak i dzięki kompleksowemu ujęciu prawnej problematyki zamówień, absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia zarówno w organach administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach i instytucjach publicznych, jak i w sektorze prywatnym.

Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.

Wysokość czesnego

3 300 PLN za rok

Dodatkowe dokumenty

  • 1 fotografia o wymiarach 35 x 45 mm.

Dodatkowe informacje

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12 (przy rondzie Solidarności)

90-232 Łódź

sala 0.04 (beczka A)

Dokumenty będą przyjmowane po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym bez uprzedniej kwalifikacji w tym systemie w następujących terminach:

11.09.2017 r. (poniedziałek) - 10.00-11.00

13.09.2017 r.  (środa) - 16.00-17.00

18.09.2017 r.  (poniedziałek) - 10.00-11.00

20.09.2017 r. (środa) - 16.00-17.00

Kontakt do WKR: e-mail: rekrutacjawpia@wpia.uni.lodz.pl tel: 663 977 155 (czynny pon. - pt. w godz. 10.00-11.00)

Przesyłanie dokumentów pocztą:

Kandydaci będą mogli przesyłać dokumenty aplikcyjne pocztą na adres:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

z dopiskiem  "REKRUTACJA sala 0.04". Prosimy o podanie nazwy kierunku, na który kandydat aplikuje!

w terminie do 20 września 2017 roku (data stempla pocztowego)

Przydatne informacje dla kandydatów na studia na Wydziale Prawa i Administracji:

https://www.wpia.uni.lodz.pl/kandydat/rekrutacja

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl