tlo strony

Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

Szanowni Państwo,
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) uprzejmie informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź,
2) podanie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny dla uczestniczenia w procesie rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Łódzkim na rok akademicki 2017/2018,
3) Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom,
4) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  1. Przetwarzanie danych
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Łódzki dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
  2. Błędy danych
    Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Łódzki nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.
  3. Dodatkowe informacje dla cudzoziemców
    W przypadku posiadania obywatelstwa innego niż polskie potwierdzam, że zapoznałem się z procedurą obowiązującą cudzoziemców (zakładka "Cudzoziemcy").

grafika indeks

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2010
Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl