Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Wymagane dokumenty - studia drugiego stopnia

   +powrót

Na studia stacjonarne i niestacjonarne kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  • wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany  formularz ankiety osobowej z załączonym zdjęciem kandydata spełniającym wymogi określone dla dowodów osobistych - kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu poświadczenia przez komisję danych zawartych w ankiecie,
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu poświadczone przez Uniwersytet Łódzki - oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,

Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami/specjalnościami studiów.

Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku/specjalności.

Niezłożenie w/w dokumentów w określonym przy kierunku/specjalności terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację ze studiów na tym kierunku/specjalności.

 

+do góry

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2020

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl