Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Wymagane dokumenty - studia drugiego stopnia

   +powrót

Na studia stacjonarne i niestacjonarne kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  • wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania,
  • kserokopia dowodu osobistego (wymagane jest okazanie oryginału Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu poświadczone przez Uniwersytet Łódzki - oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,
  • na wszystkie kierunki Wydziału Prawa i Administracji oraz Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim - 1 fotografia o wymiarach 35x45 mm.

Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami/specjalnościami studiów.

Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku/specjalności.

Niezłożenie w/w dokumentów w określonym przy kierunku/specjalności terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację ze studiów na tym kierunku/specjalności.

 

+do góry

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl