Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Pytania dotyczące opłaty rekrutacyjnej

   +powrót

1Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść w czasie trwania elektronicznej rejestracji (zapisów na kierunek).

 

 2. W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna. Najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK podczas rejestracji – dla każdego kandydata inny.

UWAGA!!! Na konto rekrutacyjne można wpłacać tylko opłaty rekrutacyjne danego kandydata!

 

3. Czy na moim koncie będzie widoczne potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej i kiedy to nastąpi?

Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania może potrwać kilka dni. Nie ma możliwości samodzielnego zaznaczenia, że dokonano opłaty.

 

4. Jak długo trzeba czekać na pojawienie się opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata?

Jest to zazwyczaj uzależnione od sposobu przesłania pieniędzy. Jeżeli jest to przelew bankowy to pieniądze pojawiają się zwykle po dwóch, trzech dniach, jeśli pieniądze zostaną wysłane za pośrednictwem poczty czas oczekiwania może się wydłużyć do około 2 tygodni.

 

5. Jaka powinna być nazwa „zleceniodawcy” na przelewie przy wpłacie opłaty rekrutacyjnej?

Powinno być wpisane imię, nazwisko i adres kandydata, w tytule „opłata rekrutacyjna”. Druk przelewu można wygenerować z systemu po zalogowaniu na swoje konto.

 

6. Czy jeżeli będę się starał o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek na tym samym wydziale to płacę jedną czy wielokrotność opłaty rekrutacyjnej?

Jeżeli aplikuje Pan na kilka kierunków/specjalności należy wpłacić wielokrotność kwoty bez względu na to, czy kierunki lub specjalności są na jednym wydziale czy na różnych.

 

7. Co zrobić, jeżeli zapomniałem w danych przelewu podać swój PESEL?

Należy upewnić się, że numer konta, na które została wpłacona opłata rekrutacyjna zawiera w ostatnich 11 cyfrach PESEL kandydata. Jeżeli tak, nic już nie trzeba robić. W innym przypadku proszę zgłosić się do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów przy ul. Uniwersytecka 3, p. 102 z dowodem wpłaty i podaniem z prośbą o jej przeksięgowanie.

 

8. Co zrobić, gdy nadal na koncie rekrutacyjnym widnieje informacja, że opłata rekrutacyjna jest nie wykonana, mimo że dokonałem jej już dość dawno?

Informacja o dokonaniu wpłaty będzie widoczna na koncie dopiero po zaksięgowaniu jej na koncie uczelni, proszę zgłosić się z dowodem wpłaty do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów - Rekrutacja i Tok Studiów przy ul. Uniwersytecka 3, p. 102.

+do góry

 

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl