Rejestracja kandydatów na studia

Do poprawnego działania strony wymagane jest włączenia java scriptu.

Pytania techniczne dotyczące rejestracji

   +powrót

1. Posiadam nową maturę, dlaczego nie mogę uzupełnić wyników egzaminów ustnych?

W przypadku nowej matury do kwalifikacji brane są pod uwagę tylko wyniki z egzaminu pisemnego, dlatego system nie przewiduje możliwości wpisania wyników z egzaminów ustnych.

 

2. Co mam zrobić jeżeli zapomniałem hasła logowania na osobiste konto rejestracyjne?

Należy skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane automatycznie na adres email podany przez Pana/Panią w danych osobowych.

 

3. Błędnie zaznaczyłem rodzaj matury. Co mam zrobić? 

1. wypisać się ze wszystkich kierunków studiów na jakie się kandydat zapisał,

2. na liście przedmiotów maturalnych odznaczyć wszystkie zaznaczone przedmioty,

3. w danych osobowych w zakładce "wykształcenie" zmienić rodzaj matury na właściwy,

4. ponownie zaznaczyć przedmioty maturalne oraz zapisać się na kierunki.

 

4. Czy swoje dane mogę wydrukować w formacie "Kwestionariusza Osobowego"?

Funkcja Wydruk Podań (drukująca podanie o przyjęcie na studia), widoczna na stronie kandydata w części Moje kierunki studiów, drukuje dane osobowe w układzie "Kwestionariusza Osobowego", pod warunkiem, że kandydat uzupełnił wszystkie wymagane pola.

 

5. Co zrobić, jeżeli przy moim zdjęciu widnieje opis "czekające na akceptację"?

Zdjęcia będą akceptowane na etapie przyjmowania dokumentów. Wtedy otrzymają status "zaakceptowane" - wszystko jest w porządku, nic już nie trzeba robić, lub "odrzucone" - jeżeli nie wskazano powodu odrzucenia, należy skontaktować się z komisją rekrutacyjną i dowiedzieć się co należy poprawić, a później wgrać poprawne zdjęcie.

 

6. Dlaczego na moim koncie widnieje informacja: Uwaga! Proszę wykonać brakujące kroki rekrutacji!" skoro wszystkie kroki są zaznaczone na zielono?

Komunikat ten zniknie po zakończeniu rekrutacji.

 

7. Podczas rejestracji na kierunek na studiach II stopnia pojawił mi się komunikat: "Nie jest możliwe spełnienie warunków rekrutacji!" i nie mogę dokonać zapisu, co mam zrobić?

Najczęściej powodem jest brak uzupełnionej oceny końcowej ze studiów (oceny z dyplomu). Jeżeli mimo tego nadal są trudności należy ponownie zapoznać się z zasadami rekrutacji na dany kierunek/specjalność i uzupełnić pozostałe wymagane wyniki egzaminów (np. średnia ocen uzyskanych w toku studiów).

 

8. Dlaczego po wprowadzeniu do formularza ocen wartości niecałkowitych, np 4,5 to co znajduje się po przecinku jest ucinane?

Najprawdopodobniej oceny zostały wprowadzone ze znakiem przecinka. Aby uniknąć takiej sytuacji liczby niecałkowite należy wprowadzać używając kropki zamiast przecinka.

+do góry

 

Uniwersytet Łódzki

Wszystkie prawa zastrzeżone ©2019

Kontakt: rekrutacja@uni.lodz.pl