• zaloguj się
  • utwórz konto

Erasmus +

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Erasmus+ to jedna z najpopularniejszych form mobilności. Polega ona na studiowaniu przez jeden bądź dwa semestry na zagranicznych uczelniach, uczęszczaniu na zajęcia za granicą, realizowaniu projektów w innych krajach oraz zdawaniu egzaminów w obcych językach. Dzięki zagranicznym studiom w ramach programu Erasmus+ można poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe, jak również zdobyć bardzo cenione przez pracodawców soft skills (komunikatywność, asertywność, kreatywność, odporność na stres, kompetencje przywódcze, umiejętność zarówno współpracy z innymi ludźmi, jak i pracy samodzielnej oraz zarządzanie czasem).