Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Rekrutacja

Kontakt

| Katarzyna Owczarek

Rekrutacja

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów 
Rekrutacja i Tok Studiów
ul. Uniwersytecka 3
90-137 Łódź
pok. 203; pon. - pt. 8.00-15.00
tel. +48 42 635-40-86, 635-40-83
fax. +48 42 665-57-71
e-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl
Możliwy również kontakt z pracownikami poprzez wiadomości systemowe.

Akademiki i stypendia

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów
Sprawy Bytowe Studentów
ul. Lumumby 1/3
91-404 Łódź
tel. +48 42 665-53-40, 665-53-41, 665-52-64, 665-54-30
strona internetowa: http://cos.uni.lodz.pl

Biuro Współpracy z Zagranicą
ul. Uniwersytecka 3 (parter) 
90-137 Łódź
tel. +48 42 635-42-37
e-mail: admission@uni.lodz.pl

Akademickie Centrum Wsparcia
Pełnomocnik ds. profilaktyki uzależnień
Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami
ul. Pomorska 152
91-404 Łódź
tel. +48 42 665 52 05
e-mail: acw@uni.lodz.pl

Akty prawne

| Katarzyna Janisiak

Wykaz aktów prawnych dotyczących rekrutacji na Uniwersytet Łódzki w roku akademickim 2021/2022

Pytania techniczne dotyczące rejestracji

| Katarzyna Owczarek

Jestem tegorocznym maturzystą i nie mogę zapisać się na kierunek.

Aby zapisać się na kierunek (przed otrzymaniem wyników z matury) należy w zakładce "Formularze osobowe" uzupełnić "Wykształcenie" -> rodzaj, nazwę, miejscowość i kraj ukończonej szkoły, a następnie kliknąć "Zapisz i dodaj dokument". Po dokonaniu tych czynności otworzy się karta "Dodaj dokument" -> należy tu wskazać rodzaj zdawanej matury -> Polska nowa matura (od roku 2005), rok uzyskanej matury (2021) oraz kraj wydania (Polska) -> kliknij "Zapisz i wróć". W polu Dokumenty należy wejść w "Edytuj wyniki egzaminów", wybrać przedmioty zdawane na maturze i kliknąć "Zapisz". Jeżeli zaznaczone przedmioty są zgodne z zasadami kwalifikacji na dany kierunek system pozwoli na zapis. Wyniki maturalne należy uzupełnić po ich otrzymaniu, w terminie wynikającym z terminarza rekrutacji - do 12 lipca.

Co mam zrobić jeżeli zapomniałem hasła logowania na osobiste konto rejestracyjne?

Należy skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, znajdującej się pod oknem logowania – „nie pamiętam hasła” i wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji. Wiadomość z linkiem do resetu hasła zostanie przesłana pod wskazany adres.

Błędnie zaznaczyłem rodzaj matury. Co mam zrobić?

1. Należy wypisać się ze wszystkich kierunków studiów na jakie się kandydat zapisał – zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”
2. W zakładce „Dokumenty i wyniki egzaminów” odznaczyć przedmioty
3. W zakładce „Dokumenty i wyniki egzaminów” zmienić rodzaj dokumentu na właściwy. w danych osobowych w zakładce "wykształcenie" zmienić rodzaj matury na właściwy
4. Ponownie zaznaczyć przedmioty maturalne oraz zapisać się na kierunki

Co zrobić, jeżeli przy moim zdjęciu widnieje opis "oczekuje?

Zdjęcia będą akceptowane na etapie przyjmowania dokumentów. Wtedy otrzymają status "zaakceptowane" - wszystko jest w porządku, nic już nie trzeba robić, lub "odrzucone" - jeżeli nie wskazano powodu odrzucenia, należy skontaktować się z podkomisją rekrutacyjną i ustalić powód odrzucenia zdjęcia; następnie należy wgrać poprawne zdjęcie.

Podczas rejestracji na kierunek pojawił się komunikat: "Twoje dokumenty i/lub egzaminy nie wystarczają do zapisania się na te studia. Zapoznaj się z zasadami kwalifikacji i uzupełnij zdawane egzaminy w formularzu Wykształcenie."

Najczęściej powodem jest brak uzupełnionego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów oraz wyników z nim związanych. Należy z zakładce "Formularze osobowe" -> "Wykształcenie" wybrać rodzaj dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, podać rok jego uzyskania i kraj wydania. Następnie przez "edycję wyników egzaminów" wybrać właściwe egzaminy (do zapisu na kierunek nie jest wymagane podanie wyników - te należy uzupełnić zgodnie z terminarzem rekrutacyjnym). Po wykonaniu tych czynności zapis będzie możliwy, o ile podane dane są zgodne z zasadami kwalifikacji na kierunek.

Pytania związane z zasadami rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia

| Katarzyna Owczarek

Czy w przyjęciu na studia stacjonarne/niestacjonarne ma znaczenie kolejność dokonania rejestracji?

Kolejność rejestracji na kierunki nie ma znaczenia. Kandydaci są przyjmowani na studia zgodnie z zasadami przyjęć uchwalonymi przez Senat UŁ; zasady te nie przewidują kryterium kolejności.

W jaki sposób należy złożyć dokumenty?

Dokumenty należy umieścić w kopercie ze swoim imieniem i nazwiskiem i przesyłać je pocztą tradycyjną na adres wydziału podany na karcie kierunku. W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście (bądź przez osobę trzecią - nie jest wymagane upoważnienie) do punktu odbioru dokumentów - dokumenty będą weryfikowane przez podkomisję w terminie późniejszym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Miejsce i termin składnia dokumentów zostaną podane na karcie kierunku w terminie późniejszym. 

Na ile kierunków mogę kandydować na UŁ?

Nie ma żadnego ograniczenia co do ilości kierunków, na które można kandydować w UŁ.

Do kiedy można wpisać wyniki z matury i przypisać opłatę do kierunku?

Na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie opłaty należy dokonać do 8 lipca, natomiast wyniki/oceny z matury należy wprowadzić najpóźniej do 12 lipca.

Czy kandydaci wpisują samodzielnie wyniki na osobistym koncie rejestracyjnym?

Tak, kandydat zaznacza przedmioty maturalne i wpisuje wyniki/oceny.

Gdzie i kiedy będę mógł sprawdzić wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji wyświetlą się kandydatowi na jego indywidulanym koncie rekrutacyjnym w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” (w punkcie: wyniki rekrutacji) po ich opublikowaniu przez podkomisje rekrutacyjne.

Co zrobić, jeżeli nie mam jeszcze dyplomu a trwa termin składania dokumentów?

Kandydat może złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów (do pobrania w dziekanacie). Kopię dyplomu i suplementu należy niezwłocznie uzupełnić w dokumentacji rekrutacyjnej po odebraniu dyplomu z uczelni (do 1 miesiąca od egzaminu dyplomowego).

Pytania dotyczące opłaty rekrutacyjnej

| Katarzyna Owczarek

Do kiedy należy uiścić opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść w czasie trwania elektronicznej rejestracji (zapisów na kierunek – zgodnie z terminarzem rekrutacji).

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna. Najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK podczas rejestracji – dla każdego kandydata inny.

Jednym przelewem można dokonać płatności na kilka kierunków wpłacając odpowiednią kwotę. W tytule przelewu nie trzeba podawać swoich danych osobowych - wystarczy "opłata rekrutacyjna".

UWAGA!!! Na konto rekrutacyjne można wpłacać tylko opłaty rekrutacyjne danego kandydata!

Jak długo trzeba czekać na pojawienie się opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata?

Jest to zazwyczaj uzależnione od sposobu przesłania pieniędzy. Jeżeli jest to przelew bankowy to pieniądze pojawiają się zwykle po 2-3 dniach roboczych.

Czy każdy kandydat ma swój indywidulany numer konta bankowego, na który powinien wpłacić opłatę rekrutacyjną?

Tak, podczas rejestracji w systemie IRK generuje się indywidualny numer konta bankowego, na który należy wpłacić opłatę rekrutacyjną.

Pytania dotyczące spraw socjalno-bytowych

| Katarzyna Janisiak

Stypendia

O jakie świadczenie mogę ubiegać się po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego i w jakim terminie?

Wykaz wszystkich świadczeń wraz z opisem warunków przyznawania znajdują się na stronie https://cos.uni.lodz.pl/  > zakładka stypendia, a obowiązujące terminy składania wniosków na stronie https://cos.uni.lodz.pl/archives/6367

Gdzie składamy kompletne wnioski o świadczenia stypendialne?

Wnioski o stypendium socjalne, zapomogę, stypendium dla osób niepełnosprawnych - siedziba COSiD SB ul. Lumumby 1/3 91-404 Łódź, stypendium Rektora UŁ - siedziba właściwego dziekanatu.

Akademiki

W jakim terminie i w jaki sposób mogę ubiegać się o akademik?

Wnioski o akademik składamy za pośrednictwem systemu USOSWEB, szczegółowe informacje znajdują się na stronie głównej https://cos.uni.lodz.pl/

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ

Czy osoby z niepełnosprawnościami i/lub chorobami przewlekłymi mogą uzyskać wsparcie w procesie rekrutacji?

Tak, kandydaci na studia w UŁ z niepełnosprawnościami i/lub chorobami przewlekłymi już na etapie rekrutacji mogą uzyskać wsparcie, odpowiadające ich potrzebom.  Forma wsparcia ustalana jest indywidualnie.  W tym celu należy zgłosić się do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ (acw@uni.lodz.pl)

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/wsparcie

Statystyki

| Katarzyna Janisiak

Statystyki

Statyczne statystyki zapisów na poszczególne kierunki - do pobrania

 

Ogólne