Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia podyplomowe Wydziału Zarządzania

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Postgraduate Studies in Finance and Accounting

Szczegóły
Kod ZP08_FA
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe angielski, polski
Czas trwania dwa semestry, 228 godzin
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Godziny otwarcia sekretariatu dyżury telefoniczne i online: poniedziałek - piątek godz. 9.00 - 15.00
Adres WWW http://wz2.uni.lodz.pl/acca/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis studiów

Studia podyplomowe są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowości niezbędne dla zdobycia prestiżowej kwalifikacji ACCA. ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami i rachunkowością. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest prestiżową, organizacją oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości, a kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców.

Słuchacze uzyskają nowoczesną wiedzę, która umożliwi zrozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie oraz zapewni rozwój umiejętności i kompetencji ukierunkowanych na prowadzenie analiz biznesowych, interpretację danych pochodzących z systemu finansowo-księgowego oraz podejmowanie decyzji.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i ACCA oraz otrzymanej akredytacji, ukończenie programu studiów podyplomowych, zdanie egzaminów z akredytowanych przedmiotów pozwoli Słuchaczom na otrzymanie łącznie dziewięciu zwolnień z egzaminów z poziomów Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW, PM, TX, FR, AA, FM).

Słuchacze mogą również skorzystać z programu stypendialnego ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP rejestrując się w ACCA na preferencyjnych warunkach finansowych (więcej informacji w zakładce ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP). 

Zajęcia na studiach podyplomowych Postgraduate Studies in Finance and Accounting w edycji roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą w formie zdalnej z możliwością zmiany formy w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju i wynikających z niej wytycznych nadrzędnych.

WYNIKI REKRUTACJI OGŁOSZONE ZOSTANĄ DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA. INAUGURACJA STUDIÓW PLANOWANA JEST NA 12 LISTOPADA B.R.

Zasady przyjęć

Bez egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra). Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc (100) o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty 

Poza udziałem w rekrutacji elektronicznej wymagane jest dostarczenie (osobiście lub tradycyjną pocztą) do 17 października b.r. następujących dokumentów: 

  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  •  oryginał, odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • skierowanie z zakładu pracy, jeśli będzie on finansował koszty studiów
  • oświadczenie BHP

Terminy i miejsce rekrutacji

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 23 czerwca do 17 października 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 17 października b.r. osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem studiów lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres: 

Sekretariat studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź, p. 114

Uwaga: warunkiem przyjęcia dokumentów jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

Sekretariat studiów

Marta Jasińska, Ewa Sztolenwerk-Sarwa

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl, ewa.sztolenwerk@uni.lodz.pl

tel. 42 635 62 57

Opłata za studia

Koszt uczestnictwa w studiach wynosi 7 900 zł płatne jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć lub w dwóch równych semestralnych ratach.