Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia podyplomowe Wydziału Zarządzania

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie Procesami Logistycznymi

Szczegóły
Kod ZP08_LO
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania dwa semestry, 190 godzin
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Godziny otwarcia sekretariatu dyżury telefoniczne i online: poniedziałek - piątek godz. 9.00 - 15.00
Adres WWW https://zarzadzanie.uni.lodz.pl/rekrutacjawz/tabid/1603/language/pl-PL/Default.aspx
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (23.06.2021 12:00 – 17.10.2021 23:59)

Opis studiów

Studia podyplomowe "Zarządzanie procesami logistycznymi" adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem towarów i obiegiem informacji w obrębie łańcuchów dostaw.

Program studiów oparty został na najnowszych światowych tendencjach oraz programach nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających wymagania przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki światowej.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków. 

WYNIKI REKRUTACJI OGŁOSZONE ZOSTANĄ W DRUGIEJ POŁOWIE PAŹDZIERNIKA. INAUGURACJA STUDIÓW PLANOWANA JEST NA 6 LISTOPADA B.R. 

Zasady przyjęć

Bez egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra). Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty 

Poza udziałem w rekrutacji elektronicznej wymagane jest dostarczenie (osobiście lub tradycyjną pocztą) do 17 października b.r. następujących dokumentów: 

  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  •  oryginał, odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • skierowanie z zakładu pracy, jeśli będzie on finansował koszty studiów
  • oświadczenie BHP

Terminy i miejsce rekrutacji

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 23 czerwca do 17 października 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 17 października b.r. osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem studiów lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres: 

Sekretariat studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź, p. 114

Uwaga: warunkiem przyjęcia dokumentów jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

Sekretariat studiów

Marta Jasińska, Ewa Sztolenwerk-Sarwa

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl, ewa.sztolenwerk@uni.lodz.pl

tel. 42 635 62 57

Opłata za studia

Koszt uczestnictwa w studiach wynosi 3 900 zł płatne jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć lub w dwóch równych semestralnych ratach. Posiadacze Karty Absolwenta UŁ otrzymać mogą 10% zniżkę.