Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe Wydziału Zarządzania

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rachunkowość Zarządcza/ Controlling

Szczegóły
Kod ZP08_RC
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania dwa semestry, 264 godziny
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Godziny otwarcia sekretariatu dyżury telefoniczne i online: poniedziałek - piątek godz. 9.00 - 15.00
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (23.06.2021 12:00 – 30.09.2021 23:59)

 Opis studiów

Studia dostarczają niezbędnej wiedzy i umiejętności, którą powinny dysponować osoby zarządzające organizacjami oraz menedżerowie wszystkich szczebli, księgowi i informatycy, w których pracy jest niezbędna nowoczesna wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej/controllingu. Studia rozwijają umiejętności w zakresie:

 • analizy kosztów i rentowności produktów, klientów, regionów sprzedaży i kanałów dystrybucji,
 • oceny dokonań operacyjnych i strategicznych z wykorzystaniem kluczowych wskaźników dokonań (KPI),
 • nowoczesnych narzędzi planowania i kontroli (w tym zaawansowanej analizy odchyleń),
 • wykorzystania w rachunkowości zarządczej/controllingu narzędzi informatycznych,
 • wdrażania i wykorzystania kompleksowych systemów rachunkowości zarządczej/controllingu,
 • zarządzania projektami controllingowymi.

Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy i rozwijanie kariery zawodowej w charakterze kierownika/pracownika działu controllingu, specjalisty ds. budżetowania i analityka kosztów. 

Zasady przyjęć

Bez egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra). Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty 

Poza udziałem w rekrutacji elektronicznej wymagane jest dostarczenie (osobiście lub tradycyjną pocztą) do 30 września b.r. następujących dokumentów: 

 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 •  oryginał, odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • skierowanie z zakładu pracy, jeśli będzie on finansował koszty studiów
 • oświadczenie BHP

Terminy i miejsce rekrutacji

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 23 czerwca do 30 września 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 30 września b.r. osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem studiów lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres: 

Sekretariat studiów podyplomowych

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź, p. 114

Uwaga: warunkiem przyjęcia dokumentów jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

Sekretariat studiów

Marta Jasińska, Ewa Sztolenwerk-Sarwa

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl, ewa.sztolenwerk@uni.lodz.pl

tel. 42 635 62 57

Opłata za studia

Koszt uczestnictwa w studiach wynosi  5 900 zł płatne jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć lub w dwóch równych semestralnych ratach. Posiadacze Karty Absolwenta UŁ mogą skorzystać z 10% rabatu.