• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA

Szczegóły
Kod ZP08_MBA
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 20.10.2023-30.09.2025
Adres komisji rekrutacyjnej aneta.zak@uni.lodz.pl, dagmara.krupinska@uni.lodz.pl
Godziny otwarcia sekretariatu wtorki, czwartki w godzinach 9.00-15.00 (lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie)
Adres WWW https://www.mba.uni.lodz.pl/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.02.2022 12:00 – 30.09.2022 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Studia podyplomowe - 2023/2024
  Tura 1 (01.02.2023 12:00 – 09.09.2023 23:59)

Opis studiów

Studia MBA są profesjonalnym, międzynarodowym standardem w edukacji  menedżerskiej. Program skupia się na dostarczaniu możliwości indywidualnego rozwoju zawodowego oraz wspiera studentów w rozwijaniu postaw przedsiębiorczych, gotowości do podjęcia zmiany, determinacji i motywacji oraz zdolności identyfikowania swojego biznesu na nowo. Wspólnym mianownikiem wszystkich zmian jest technologia, innowacje,a także metody zarządzania pozwalające na budowanie i skalowanie biznesu. Takich umiejętności nabywają studenci naszego programu MBA.


Polsko-Amerykański Program studiów MBA

 

Zasady przyjęć 

Wymagania od kandydatów:

 • minimum ukończone studia I go stopnia,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe (kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy),
 • dobra znajomość języka angielskiego,  pozytywny wynik z egzaminu wstępnego.

Egzamin wstępny na studia MBA obejmuje:

 • test z języka angielskiego,
 • test psychologiczny,
 • test typu GMAT (w języku angielskim), rozmowę kwalifikacyjną (w języku polskim i angielskim).

Termin egzaminu wstępnego ustalamy indywidualnie.

 

Wymagane dokumenty

 • Personal Statement w języku angielskim
 • CV w języku angielskim
 • formularz aplikacyjny ze strony www.mba.uni.lodz.pl
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej (800 PLN)
 • kopia dyplomu ukończenia  studiów

 

Organizacja zajęć

 • Czas trwania studiów: 2 lata, 4 semestry, XXVI edycja (2023-2025)
 • Liczba godzin: 477
 • Języki wykładowe: polski (ok. 70%), angielski (ok. 30%)
 • Tryb nauki: formuła blended learning
 • weekendowe sesje stacjonarne*
 • synchroniczne sesje online
 • uniwersytecka platforma moodle wspierająca zajęcia
 • baza nagrań oraz materiałów z zajęć

Studia realizowane będą w formie zjazdów weekendowych:

 • w piątki w godzinach 17.00- 20.15 - synchroniczne sesje  online
 • w soboty w godzinach 9:00- 16:00 - sesje stacjonarne* 
 • w niektóre niedziele w godzinach 9:00- 14:15 - sesje stacjonarne*
 

Terminy i sposób rekrutacji

 
 • I okres rekrutacyjny   1.02 - 31.03.2023
 • II okres rekrutacyjny  1.04 - 30.06.2023
 • III okres rekrutacyjny 01.07 - 30.09.2023

 

Jak rekrutować na studia MBA:

 • elektronicznie z wykorzystaniem portalu rekrutacyjnego  
 • drogą mailową – na adres - mba@uni.lodz.pl lub bezpośrednio na adres koordynatora programu: aneta.zak@uni.lodz.pl lub dagmara.krupinska@uni.lodz.pl 
 • osobiście - dokumenty w formie papierowej można dostarczyć do biura Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA (pokój 133, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 w Łodzi)

 

Opłaty za studia

Cena za studia MBA obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • udział w koszcie jednego egzaminu certyfikującego (ACCA, IPMA, CIM) do wysokości 1600 PLN wraz z udziałem w kursie przygotowawczym
 • koszt udziału w jednym kursie na platformie MOOC
 • koszt testu Facet5
 • podstawowe materiały szkoleniowe

Koszty udziału w studiach MBA:

 • 800 PLN - opłata rekrutacyjna
 • 35.500 PLN - koszt udziału w 26.edycji studiów MBA, płatne na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego (istnieje możliwość płatności ratalnej)
 • koszt udziału w zagranicznej sesji wyjazdowej – International Study Tour (koszty wyjazdu uzależnione są od destynacji); wyjazdy International Study Tour organizowane są do europejskich ośrodków akademickich. Udział w International Study Tour stanowi integralną część Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA.
 • ok.2.500 USD - koszt fakultatywnego (nieobowiązkowego) programu certyfikującego Management Concepts, płatne na rzecz Amerykańskiego Partnera - Minot State University (płatne jednorazowo, nie później niż do stycznia 2024)

Zniżki:

 • Kandydaci przyjęci na studia w I okresie rekrutacji otrzymują możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego* oraz zwrot kosztów opłaty aplikacyjnej.
 • Natomiast kandydaci przyjęci na studia w II okresie rekrutacji otrzymają możliwość skorzystania z funduszu stypendialnego*oraz zwrot 50% kosztów opłaty aplikacyjnej.

Aby wziąć udział w egzaminie wstępnym na studia MBA należy uiścić opłatę rekrutacyjną na poniższy numer rachunku bankowego:

Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź

BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ, nr konta: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko z dopiskiem "opłata rekrutacyjna 26.edycja MBA"

 

Fundusz stypendialny na studia MBA przysługuje osobom, które spełnią jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

 • zostały przyjęte na studia MBA w I lub II okresie rekrutacji,
 • finansują koszty studiów MBA w 100% indywidualnie jako osoba fizyczna,
 • w ramach egzaminu wstępnego zaliczyły test z języka angielskiego,
 • w ramach egzaminu wstępnego uzyskały z testu GMAT wynik pozytywny na min. 50%

*Fundusz stypendialny obowiązuje do wyczerpania zgromadzonych na nim środków

 

Biuro Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA

Wydział Zarządzania  Uniwersytet Łódzki

Pok.133

ul.Matejki 22/26

90-237 Łódź

Tel. +48 42 635 49 57, +48 519 646 572

Email: mba@uni.lodz.pl

 

Koordynatorzy:

Dagmara Krupińska

email: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

Aneta Żak

email: aneta.zak@uni.lodz.pl

 

Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA:

dr Anna Sibińska

email: anna.sibinska@uni.lodz.pl