• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rachunkowość Zarządcza/ Controlling

Szczegóły
Kod ZP08_RC
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Czas trwania dwa semestry, 264 godziny
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Godziny otwarcia sekretariatu wtorki, czwartki w godzinach 9.00-14.00 (lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie)
Adres WWW https://www.wz.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe/rachunkowosc-zarzadcza-controlling
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 14.10.2022 00:00)

Opis studiów

Studia dostarczają niezbędnej wiedzy i umiejętności, którą powinny dysponować osoby zarządzające organizacjami oraz menedżerowie wszystkich szczebli, księgowi i informatycy, w których pracy jest niezbędna nowoczesna wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej/controllingu. Studia rozwijają umiejętności w zakresie:

 • analizy kosztów i rentowności produktów, klientów, regionów sprzedaży i kanałów dystrybucji,
 • oceny dokonań operacyjnych i strategicznych z wykorzystaniem kluczowych wskaźników dokonań (KPI),
 • nowoczesnych narzędzi planowania i kontroli (w tym zaawansowanej analizy odchyleń),
 • wykorzystania w rachunkowości zarządczej/controllingu narzędzi informatycznych,
 • wdrażania i wykorzystania kompleksowych systemów rachunkowości zarządczej/controllingu,
 • zarządzania projektami controllingowymi.

Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy i rozwijanie kariery zawodowej w charakterze kierownika/pracownika działu controllingu, specjalisty ds. budżetowania i analityka kosztów. 

INAUGURACJA STUDIÓW PLANOWANA JEST NA 28 PAŹDZIERNIKA B.R.

Zasady przyjęć

Bez egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra). Wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne za całe studia wynosi 5900 zł z możliwością wpłaty w dwóch równych semestralnych ratach. Opłaty wnoszone są na indywidualne konta słuchaczy podane przez Organizatora w procesie rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty 

Poza udziałem w rekrutacji elektronicznej wymagane jest dostarczenie (osobiście lub tradycyjną pocztą) do 14 października b.r. następujących dokumentów: 

 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 •  oryginał, odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • skierowanie z zakładu pracy, jeśli będzie on finansował koszty studiów
 • oświadczenie BHP
 

Czas trwania studiów

Studia obejmują 264 godziny zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry (od 28 października do 7 lipca).

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym 2-3 razy w miesiącu, w weekendy (w piątki w godz. 16.45-20.00 i soboty w godz. 8.45-15.45 – wyjątkiem są dwa przedmioty prowadzone w formie warsztatów komputerowych – te zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę, w dwa weekendy)

W edycji roku akademickiego 2022/2023 zajęcia na Podyplomowych Studiach Rachunkowość Zarządcza/Controlling, w zależności od warunków epidemiologicznych i zaleceń Dziekana Wydziału Zarządzania, będą się odbywały w trybie hybrydowym tj. zajęcia odbywają się na Wydziale Zarządzania UŁ z możliwością zdalnego podłączenia się osób, które na zajęcia w danym terminie przybyć nie mogą. Wszystkie egzaminy odbywają się stacjonarnie w salach Wydziału Zarządzania UŁ.

Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywają się w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26 (3 przystanki tramwajowe od Dworców PKP i PKS Łódź Fabryczna – doskonały dojazd!).

Warunki przyjęcia na studia

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra) bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa.

Kandydat powinien zarejestrować się stronie https://rekrutacja.uni.lodz.pl/pl/offer/PODYPLOMOWE2021/programme/ZP08_RC/ oraz złożyć w sekretariacie studiów dokumenty rekrutacyjne.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

 O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kierownik studiów:

prof.  dr hab.Tomasz Wnuk-Pel, p. 253

tel. 42 635 52 43

e-mail: tomasz.wnuk@uni.lodz.pl

Sekretariat studiów

Marta Jasińska

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26, pok. 135

tel. 42 635 62 57

 e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl