Rachunkowość Zarządcza/ Controlling


W mocy od: 6 czerwca 2022

Zasady kwalifikacji

Czas trwania studiów

Studia obejmują 264 godziny zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry (od 28 października do 7 lipca).

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym 2-3 razy w miesiącu, w weekendy (w piątki w godz. 16.45-20.00 i soboty w godz. 8.45-15.45 – wyjątkiem są dwa przedmioty prowadzone w formie warsztatów komputerowych – te zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę, w dwa weekendy)

W edycji roku akademickiego 2022/2023 zajęcia na Podyplomowych Studiach Rachunkowość Zarządcza/Controlling, w zależności od warunków epidemiologicznych i zaleceń Dziekana Wydziału Zarządzania, będą się odbywały w trybie hybrydowym tj. zajęcia odbywają się na Wydziale Zarządzania UŁ z możliwością zdalnego podłączenia się osób, które na zajęcia w danym terminie przybyć nie mogą. Wszystkie egzaminy odbywają się stacjonarnie w salach Wydziału Zarządzania UŁ.

Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywają się w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26 (3 przystanki tramwajowe od Dworców PKP i PKS Łódź Fabryczna – doskonały dojazd!).

Warunki przyjęcia na studia

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra) bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa.

Kandydat powinien zarejestrować się stronie https://rekrutacja.uni.lodz.pl/pl/offer/PODYPLOMOWE2021/programme/ZP08_RC/ oraz złożyć w sekretariacie studiów dokumenty rekrutacyjne.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

 O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kierownik studiów:

prof.  dr hab.Tomasz Wnuk-Pel, p. 253

tel. 42 635 52 43

e-mail: tomasz.wnuk@uni.lodz.pl

Sekretariat studiów

Marta Jasińska

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26, pok. 135

tel. 42 635 62 57

 e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl