Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Geoinformacja studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod DLGI_14
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Geograficznych
Kierunek studiów Geoinformacja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia I stopnia (licencjackie)
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 60
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury (wykształcenie średnie)
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Nabór trwa do wypełnienia limitu

Wymagane dokumenty

 Kandydaci na studia składają wymagane dokumenty w formie papierowej:

 • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata - ankieta jest możliwa do pobrania odrębnie z każdego kierunku, na który zapisał się kandydat - należy zwrócić uwagę na nazwę kierunku (formularz ankiety osobowej znajduje się na koncie kandydata w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" przy danym kierunku -> "Dokumenty i dalsze kroki")
 • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla zdjęć do dowodów osobistych;
 • oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub oryginał i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez OKE (oryginał/odpis wydany przez OKE zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi);

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani powinni pocztą tradycyjną jak najszybciej przesłać komplet dokumentów (rekrutacja trwa do wypełnienia limitu przyjęć, nie dłużej jednak niż do 3 października). Dokumenty muszą zostać wysłane nie później niż 7 października (decyduje data stempla pocztowego ) na adres:

Wydziałowa Podkomisja Rekrutacyjna UŁ

Wydział Nauk Geograficznych

ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Adres punktu odbioru dokumentów:

Wydział Nauk Geograficznych

Collegium Geographicum

ul. Kopcińskiego 31

90-142 Łódź

"Klub mapiarnia" - parter z prawej strony holu głównego Collegium Geographicum

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów:

22.09.2021 (środa) - godz. 9.00-15.00

23.09.2021 (czwartek) - godz. 10.00-14.00

30.09.2021 (czwartek) - godz. 10.00-14.00

5.10.2021 (wtorek) - godz. 10.00-14.00

7.10.2021 (czwartek) - godz. 10.00-14.00

Kontakt do podkomisji:

e-mail: rekrutacja@geo.uni.lodz.pl

tel.: (42) 635-45-81; (42) 635-45-64

W okresie 7.08-5.09 kontakt e-mail, w dniach dyżuru możliwy kontakt na nr (42) 635 45 64, w pozostałym okresie aktywny nr (42) 635 45 64

Zasady kwalifikacji

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
geografia, matematyka, informatyka, fizyka
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy

 

Nowa matura 

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1.5 4 5
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3.75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0.5 1 1.25

 

Stara matura

Skala ocen od 6 do 2

Przeliczniki dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Kategoria przedmiotu Ocena
Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
400 312 223 134 45
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
300 233 165 98 30
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
100 79 58 37 15

Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej:

Kategoria przedmiotu Ocena
Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
500 413 325 238 150
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
375 310 244 179 113
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
125 107 89 71 53

Skala ocen od 5 do 3

Przeliczniki dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Kategoria przedmiotu Ocena
Bardzo dobra Dobra Dostateczna
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
400 223 45
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
300 165 30
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
100 58 15

Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej:

Kategoria przedmiotu Ocena
Bardzo dobra Dobra Dostateczna
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
500 325 150
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
375 244 113
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
125 89 53

Matura międzynarodowa

 1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
 2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
 3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
 4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:
Matura Międzynarodowa IB Nowa matura
SL PP
7 100%
6 86%
5 72%
4 58%
3 44%
2 30%
1 0%
Matura Międzynarodowa IB Nowa matura
HL PR
7 100%
6 85%
5 70%
4 55%
3 40%
2 25%
1 10%

 Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1.5 4
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0.5 1

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Olimpiady Języka Francuskiego
 • Olimpiady Języka Białoruskiego
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego
 • Olimpiady Biologicznej
 • Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej
 • Olimpiady Chemicznej
 • Olimpiady Filozoficznej
 • Olimpiady Geograficznej
 • Olimpiady Fizycznej
 • Olimpiady Artystycznej
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • Olimpiady Matematycznej
 • Olimpiady Informatycznej
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
 • Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiady Wiedzy o Rodzinie
 • Olimpiady Cyfrowej
 • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
 • Olimpiady Wiedzy o Prawie
 • Olimpiady Medialnej
 • Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach
 • Olimpiady Znajomości Afryki
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
 • Olimpiady Przedsiębiorczości
 • Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową
 • Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej
 • Olimpiady Teologii Katolickiej
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
 • Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki
 • Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 • Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 • Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 • Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiady Wiedzy o Turystyce

 Z pominięciem postępowania  kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci:

 • Konkursu "Województwo w sercu Polski" *

* Pod warunkiem, że laureat konkursu będzie miał zdaną maturę z geografii