Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

Szczegóły
Kod DLI_11
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki i Informatyki
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia I stopnia (licencjackie)
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski, polski
Minimalna liczba studentów 50
Limit miejsc 250
Czas trwania 6 semestrów
Wymagany dokument
 • Matury (wykształcenie średnie)
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (24.05.2021 12:00 – 08.07.2021 23:59)

Wymagane dokumenty

 Kandydaci na studia składają wymagane dokumenty w formie papierowej w terminie wynikającym z terminarza rekrutacji:

 • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata - ankieta jest możliwa do pobrania odrębnie z każdego kierunku, na który zapisał się kandydat - należy zwrócić uwagę na nazwę kierunku (formularz ankiety osobowej znajduje się na koncie kandydata w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" przy danym kierunku -> "Dokumenty i dalsze kroki")
 • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla zdjęć do dowodów osobistych;
 • oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub oryginał i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez OKE (oryginał/odpis wydany przez OKE zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi);

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów w terminach zgodnych z terminarzem rekrutacji (16-20 lipca) - liczy się data stempla pocztowego (20 lipca) na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

z dopiskiem REKRUTACJA, STUDIA STACJONARNE

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Adres punktu odbioru dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

parter przy wejściu do budynku WMiI UŁ

pokój A103 (na parterze za Biblioteką WMiI UŁ)

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów:

16.07.2021 (piątek) godz. 12.00-14.00

17.07.2021 (sobota) godz. 16.00-17.00

19.07.2021 (poniedziałek) godz. 10.00-12.00

20.07.2021 (wtorek) godz. 16.00-18.00

Kontakt do podkomisji:

tel. 42 635 59 55 (tylko w czasie dyżurów)

e-mail: rekrutacja@wmii.uni.lodz.pl

Zasady kwalifikacji

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
informatyka, matematyka
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

 

Nowa matura 

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1.5 4 5
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3.75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0.5 1 1.25

 

Stara matura

Skala ocen od 6 do 2

Przeliczniki dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Kategoria przedmiotu Ocena
Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
400 312 223 134 45
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
300 233 165 98 30
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
100 79 58 37 15

Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej:

Kategoria przedmiotu Ocena
Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
500 413 325 238 150
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
375 310 244 179 113
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
125 107 89 71 53

Skala ocen od 5 do 3

Przeliczniki dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Kategoria przedmiotu Ocena
Bardzo dobra Dobra Dostateczna
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
400 223 45
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
300 165 30
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
100 58 15

Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej:

Kategoria przedmiotu Ocena
Bardzo dobra Dobra Dostateczna
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
500 325 150
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
375 244 113
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
125 89 53

Matura międzynarodowa

 1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
 2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
 3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
 4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:
Matura Międzynarodowa IB Nowa matura
SL PP
7 100%
6 86%
5 72%
4 58%
3 44%
2 30%
1 0%
Matura Międzynarodowa IB Nowa matura
HL PR
7 100%
6 85%
5 70%
4 55%
3 40%
2 25%
1 10%

 Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1.5 4
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0.5 1

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Olimpiady Chemicznej
  • Olimpiady Fizycznej
  • Olimpiady Matematycznej
  • Olimpiady Informatycznej
  • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
  • Olimpiady Statystycznej
  • Olimpiady Wiedzy Technicznej
  • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
  • Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej
  • Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej
  • Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki
  • Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej

Dodatkowe informacje

Wyboru specjalności Computer Science (Informatyka ogólna) kandydaci dokonują podczas rekrutacji.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Opłaty

Studia bez opłat, wyjątek specjalność Computer Science (specjalność w języku angielskim) - 2 000 PLN za rok - Zarządzenie Rektora nr 149 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2021/2022