Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Matematyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod DLM_11
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki i Informatyki
Kierunek studiów Matematyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia I stopnia (licencjackie)
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski, polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 80
Czas trwania 6 semestrów
Wymagany dokument
 • Matury (wykształcenie średnie)
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (24.05.2021 12:00 – 08.07.2021 23:59)

Wymagane dokumenty

 Kandydaci na studia składają wymagane dokumenty w formie papierowej w terminie wynikającym z terminarza rekrutacji:

 • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata - ankieta jest możliwa do pobrania odrębnie z każdego kierunku, na który zapisał się kandydat - należy zwrócić uwagę na nazwę kierunku (formularz ankiety osobowej znajduje się na koncie kandydata w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" przy danym kierunku -> "Dokumenty i dalsze kroki")
 • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla zdjęć do dowodów osobistych;
 • oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub oryginał i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez OKE (oryginał/odpis wydany przez OKE zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi);

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci zakwalifikowani powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów w terminach zgodnych z terminarzem rekrutacji (16-20 lipca) - liczy się data stempla pocztowego (20 lipca) na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

z dopiskiem REKRUTACJA, STUDIA STACJONARNE

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Adres punktu odbioru dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

parter przy wejściu do budynku WMiI UŁ

pokój A103 (na parterze za Biblioteką WMiI UŁ)

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów:

16.07.2021 (piątek) godz. 14.00-16.00

17.07.2021 (sobota) godz. 15.00-16.00

19.07.2021 (poniedziałek) godz. 12.00-14.00

20.07.2021 (wtorek) godz. 12.00-14.00

Kontakt do podkomisji:

tel. 42 635 59 55 (tylko w czasie dyżurów)

e-mail: rekrutacja@wmii.uni.lodz.pl

Zasady kwalifikacji

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
matematyka
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia

 

Nowa matura 

Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1.5 4 5
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3 3.75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0.5 1 1.25

 

Stara matura

Skala ocen od 6 do 2

Przeliczniki dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Kategoria przedmiotu Ocena
Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
400 312 223 134 45
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
300 233 165 98 30
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
100 79 58 37 15

Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej:

Kategoria przedmiotu Ocena
Celująca Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
500 413 325 238 150
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
375 310 244 179 113
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
125 107 89 71 53

Skala ocen od 5 do 3

Przeliczniki dla ocen z przedmiotów maturalnych:

Kategoria przedmiotu Ocena
Bardzo dobra Dobra Dostateczna
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
400 223 45
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
300 165 30
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
100 58 15

Przeliczniki dla oceny z języka obcego zdawanego na maturze dwujęzycznej:

Kategoria przedmiotu Ocena
Bardzo dobra Dobra Dostateczna
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
500 325 150
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
375 244 113
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
125 89 53

Matura międzynarodowa

 1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
 2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).
 3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).
 4. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:
Matura Międzynarodowa IB Nowa matura
SL PP
7 100%
6 86%
5 72%
4 58%
3 44%
2 30%
1 0%
Matura Międzynarodowa IB Nowa matura
HL PR
7 100%
6 85%
5 70%
4 55%
3 40%
2 25%
1 10%

 Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1.5 4
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1 3
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0.5 1

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

 • Olimpiady Chemicznej
 • Olimpiady Fizycznej
 • Olimpiady Matematycznej
 • Olimpiady Informatycznej
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiady Statystycznej
 • Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
 • Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej
 • Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej
 • Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki
 • Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej

Dodatkowe informacje

Wyboru specjalności Financial Mathematics (Matematyka finansowa) kandydaci dokonują podczas rekrutacji.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Opłaty

Studia bez opłat, wyjątek specjalność Financial Mathematics (specjalność w języku angielskim) - 2 000 PLN za rok - Zarządzenie Rektora nr 149 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2021/2022