administracja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia


W mocy od: 15 kwietnia 2021

Zasady kwalifikacji

Wymagane dokumenty

 Kandydaci na studia składają wymagane dokumenty w formie papierowej w terminie wynikającym z terminarza rekrutacji:

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci nie czekając na wyniki kwalifikacji powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów w terminach zgodnych z terminarzem rekrutacji (9-16  września) - liczy się data stempla pocztowego (16 września) na adres:

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Konstytucji 3 Maja 65/67

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Z dopiskiem: rekrutacja - kierunek, stacjonarne/niestacjonarne

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Adres punktu odbioru dokumentów:

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Konstytucji 3 Maja 65/67

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów:

09.09.2021 (czwartek) godz. 9.00-13.00

10.09.2021 (piątek) godz. 09.00-13.00

13.09.2021 (poniedziałek) godz. 09.00-13.00

14.09.2021 (wtorek) godz. 09.00-13.00

15.09.2021 (środa) godz. 9.00-13.00

16.09.2021 (czwartek) godz. 9.00-13.00

Kontakt do podkomisji:

e-mail: filiaul@uni.lodz.pl

numer telefonu: 44 724-97-20 - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Opłaty

Studia są płatne - 3 900 PLN za rok - Zarządzenie Rektora nr 149 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2021/2022