Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod ZLZ_T
Jednostka organizacyjna Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia I stopnia (licencjackie)
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 60
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury (wykształcenie średnie)
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.08.2021 12:00 – 14.09.2021 23:59)

Wymagane dokumenty

 Kandydaci na studia składają wymagane dokumenty w formie papierowej w terminie wynikającym z terminarza rekrutacji:

  • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata - ankieta jest możliwa do pobrania odrębnie z każdego kierunku, na który zapisał się kandydat - należy zwrócić uwagę na nazwę kierunku (formularz ankiety osobowej znajduje się na koncie kandydata w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" przy danym kierunku -> "Dokumenty i dalsze kroki")
  • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla zdjęć do dowodów osobistych;
  • oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub oryginał i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez OKE (oryginał/odpis wydany przez OKE zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi)

Terminy i miejsce składania dokumentów

Kandydaci nie czekając na wyniki kwalifikacji powinni pocztą tradycyjną przesłać komplet dokumentów w terminach zgodnych z terminarzem rekrutacji (9-16  września) - liczy się data stempla pocztowego (16 września) na adres:

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Konstytucji 3 Maja 65/67

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Z dopiskiem: rekrutacja - kierunek, stacjonarne/niestacjonarne

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Inspektoratu BHP UŁ w zakresie dotyczącym kandydatów: link

W szczególnych przypadkach będzie możliwe złożenie dokumentów osobiście:

Adres punktu odbioru dokumentów:

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Konstytucji 3 Maja 65/67

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dni i godziny dyżurów przyjmowania dokumentów:

09.09.2021 (czwartek) godz. 9.00-13.00

10.09.2021 (piątek) godz. 09.00-13.00

13.09.2021 (poniedziałek) godz. 09.00-13.00

14.09.2021 (wtorek) godz. 09.00-13.00

15.09.2021 (środa) godz. 9.00-13.00

16.09.2021 (czwartek) godz. 9.00-13.00

Kontakt do podkomisji:

e-mail: filiaul@uni.lodz.pl

numer telefonu: 44 724-97-20 - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00

Zasady kwalifikacji

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Opłaty

Studia są płatne - 3 800 PLN za rok - Zarządzenie Rektora nr 149 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2021/2022