Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Administracja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

Szczegóły
Kod ZUAD_T
Jednostka organizacyjna Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim
Kierunek studiów Administracja
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia II stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Limit miejsc 100
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.08.2021 12:00 – 14.09.2021 23:59)

Opis studiów

Celem kierunku jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu ustroju i kompetencji organów państwowych, zarządzania publicznego a także polityki finansowej samorządu terytorialnego.

Specjalności

Student od 1. roku wybiera jedną z trzech specjalizacji:

  • administracja gospodarczo-podatkowa
  • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • administracja urzędnicza.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów administracyjnych II stopnia potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną, w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji, potrafi generować rozwiązania złożonych problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych i prognozować przebieg ich rozwiązywania, jak również przewidywać skutki planowanych działań. Jest przygotowany do samodzielnego sporządzania pism procesowych, a także innych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym. Ponadto absolwent studiów administracyjnych potrafi przygotowywać i wygłaszać wystąpienia ustne przedstawiające zagadnienia z zakresu administracji. Wykorzystuje zdobytą wiedzę do stosowania prawa w instytucjach administracji, a zwłaszcza do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, w tym kierownicze. Dzięki wszechstronnej formule studiów absolwent kierunku może z powodzeniem podjąć pracę w: administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej, instytucjach zajmujących się zagadnieniami integracji europejskiej, czy pozyskiwaniem funduszy europejskich.


Zasady kwalifikacji

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Opłaty

Studia są płatne - 4 000 PLN za rok - Zarządzenie Rektora nr 149 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2021/2022